7. Jul 2021 5:34

Charita prešla do bežnej prevádzky

Uvoľňovaniu protiepidemických opatrení sa postupne prispôsobuje aj Charita - dom sv. Vincenta. Bude opäť prijímať sezónne letné šatstvo a hygienické potreby. Po odkúpení budovy od mesta pripravuje rekonštrukciu strechy.

Postupný návrat do bežnej prevádzky
Nocľaháreň, ktorú prevádzkuje Charita – dom sv. Vincenta, bola ľuďom bez domova k dispozícii aj v apríli a prvej polovici mája. Po ukončení núdzového stavu sa na letné obdobie prerušuje aj prevádzka nocľahárne, ktorá bude opäť bude opäť spustená na zimné obdobie od začiatku októbra. Samozrejme, ľudia v núdzi môžu počas celého roka využiť služby útulkov a ďalších sociálnych zariadení.
Po ukončení núdzového stavu charita obnovuje príjem šatstva. „Darcovia môžu šatstvo priniesť v pracovné dni od 8:00 do 13:00 do budovy charity na Košovskej ceste 19 v Prievidzi. S ohľadom na naše kapacitné možnosti prijímame nateraz výlučne sezónne šatstvo – letné oblečenie, s prioritou odevov a obuvi pre mužov. Vítané sú od dobrodincov aj dary hygienických potrieb – toaletný papier, mydlá, saponáty, čistiace prostriedky, dezinfekčné prostriedky, jednorazové holiace strojčeky,“ hovorí Milan Petráš, riaditeľ charity. V prevádzke ostáva nízkoprahové denné centrum, kde majú klienti možnosť od 10:00 využiť možnosti hygienickej očisty. Výdaj stravy je denne v čase od 10:30 do 11:30. Charita tiež v súčinnosti s mestom zabezpečuje stravu pre klientov, ktorí sú z dôvodu ochorenia alebo ukončenia hospitalizácie v karanténnych miestach, v bunkách za budovou charity.

Pripravujú rekonštrukciu strechy
Mesto Prievidza vyhovelo žiadosti neziskovej organizácie Charita – dom sv. Vincenta. Budovu na Košovskej ceste, v ktorej od roku 2012 poskytuje sociálne služby, samospráva organizácii odpredala za symbolické jedno euro. V budúcnosti ju nezisková organizácia môže využívať len na sociálne a charitatívne aktivity. Charita sa zaviazala tento rok na budove zrekonštruovať strechu za najmenej 14 500 eur, realizácia prác je naplánovaná na záver augusta a úvod septembra.

Hľadajú dobrovoľníkov

Riaditeľ organizácie pri otázke na aktuálne potreby opäť pripomína nevyhnutnosť spolupráce s dobrovoľníkmi. „Stále platí, že hľadáme dobrovoľníkov na zabezpečovanie výdaja stravy cez víkendy. Počas pandémie naši dobrovoľníci z rôznych dôvodov nedokážu pokryť služby tak ako v minulosti. Veľmi radi by sme preto našli ďalších ochotných dobrovoľníkov na dlhodobú spoluprácu,“ vysvetľuje. Dobrovoľníci sa môžu ozvať telefonicky na čísle 0905 951 854 alebo e-mailom na charitapd@gmail.com.

Stále fungujú charitné žetóny
Charita – dom sv. Vincenta ďakuje všetkým dobrodincom, ktorí ju počas druhej vlny pandémie koronavírusu podporovali rôznymi formami – či už hmotne, finančne alebo modlitbou. Aj v budúcnosti uvíta pomoc a podporu. Finančne je núdznych možné podporiť aj cez charitné žetóny, ktoré sa vydávajú v prievidzských kostoloch, a charita za vydáva teplé jedlo, alebo darom na číslo účtu SK70 1100 0000 0029 2885 1485.

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…