1. Jan 2018 17:31

Čerpali sme z bohatstva nášho kultúrneho dedičstva

V týždni od 27.novembra do 1. decembra 2017 sa v priestoroch Piaristickej spojenej školy F. Hanáka konala výstava návrhov oblečenia pre slovenskú olympijskú výpravu a návrhov uniforiem pre členov ozbrojených síl SR.

Výstava bola v poradí druhou aktivitou realizovanou v rámci projektu Mladá armáda uchováva kultúrne dedičstvo. Prvou aktivitou bol športový deň a beseda s olympijským víťazom Matejom Tóthom, ktorú škola realizovala v spolupráci s KALAZANS o. z. a s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu.

Výstave samotnej predchádzala starostlivá príprava návrhov, ktorá v sebe zahŕňala spoznávanie slovenských ľudových vzorov, čipiek, oblečenia, oboznámenie sa s ľudovými tradíciami. Žiaci usilovne pracovali nielen na vyučovaní počas výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, a techniky, ale aj v záujmovom útvare s výstižným názvom: Krúžok šikovných rúk. Návrhy, priam na profesionálnej úrovni, vytvorili i študenti Piaristickej strednej odbornej školy študujúci odbor grafik digitálnych médií. Samotní účastníci výstavy skonštatovali, že by si kúpili oblečenie, ktoré bolo na výstave prezentované.

Mgr. Anežka Kútiková

Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné o. z. KALAZANS – Združenie detí a mládeže

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…