14. Jun 2010 18:31

Celoslovenský projekt Planéta vedomostí – úspešný na hornej Nitre

ZŠ, Ul. P.J. Šafárika, Prievidza – jediný ocenený v rámci Trenčianskeho kraja Spoločnosť AGEMSOFT, a.s., popredný tvorca e-learningových technológií a digitálneho vzdelávacieho obsahu pod záštitou Univerzity Komenského v Bratislave realizovala od 9. novembra 2009 do 31. marca 2010 celoslovenskú súťaž pre základné a stredné školy o najlepšiu prípadovú štúdiu „Planéta vedomostí a jej využitie na našej škole“. Cieľom súťaže bola podpora modernizácie a zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu na školách prostredníctvom digitálneho vzdelávacieho obsahu Planéta vedomostí.

Školy mali za úlohu spracovať prípadovú štúdiu, model vyučovacej hodiny s využitím Planéty vedomostí a videozáznam z tejto vyučovacej hodiny.

Do súťaže sa zapojilo spolu 220 škôl zo všetkých regiónov Slovenska, z toho 146 základných škôl a 74 stredných škôl, medzi ktorými bolo aj 8 špeciálnych škôl. Odborná komisia vedená prodekankou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Doc. RNDr. Beatou Brestenskou CSc. vybrala z najlepších súťažných podkladov 15 víťazných škôl v štyroch kategóriách: základné školy, stredné školy, špeciálne ocenenie a inovatívne školy.

Naša Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3, Prievidza bola ocenená v kategórii inovatívnych škôl. Získali sme na 6 mesiacov bezplatné užívanie vzdelávacieho programu Planéta vedomosti a množstvo iných vecných cien pre vzdelávaciu obasť. Autorkou projektu bola Mgr. Ivana Sobotová, na tvorbe vyučovacích hodín spolupracovali učitelia: Mgr. Klaudia Urbanová, Mgr. Iveta Páleschová, Mgr. Ivana Hrdá, Mgr. Jana Kocková, Mgr. Jozef Mikuško. Ocenenie, ktoré sme si boli prevziať na slávnostnom vyhodnotení súťaže 2. júna 2010 v Rektorskej sieni Univerzity Komenského v Bratislave za prítomnosti rektora UK Bratislava Doc. PhDr. Františka Gahéra,CSc., organizátora súťaže – spoločnosti AGEMSOFT a ďaľších významných osobností pedagogického a spoločenského života, je pre nás prínosom vo vzdelávaní žiakov.

Mgr. H. Konečná, riad. ZŠ

Ďalšie aktuality

Zelený projekt pre seniorov

18. Jun 2024 14:21
V rámci podujatia Naše mesto 2024 upravili pracovníci mestského úradu spoločne s…

Mesto chce opraviť odvodňovací žľab na autobusovej stanici

17. Jun 2024 13:34
Mesto prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa projektovej…

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…