27. máj 2021 7:43

Časť Autobusovej stanice v Prievidzi čaká rekonštrukcia

Spoločnosť Advance Investments, ktorá vlastní väčšinu pozemkov na Autobusovej stanici a je správcom a prevádzkovateľom Autobusovej stanice pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu v Prievidzi, pripravila plán jej rekonštrukcie. Práce by mali začať už v júni tohto roku.

Autobusovú stanicu v Prievidzi čaká rekonštrukcia. Práce budú smerovať predovšetkým do úpravy oceľových prístreškov, ako aj samotných nástupíšť pre cestujúcich, nástupných ostrovčekov, obrubníkov a ostatného mobiliáru. Rekonštrukcia stanice bude realizovaná v tej časti autobusovej stanice, ktorú vlastní spoločnosť Advance Investments. Ide o priestor v ktorom sú situované nástupištia pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu, t.j. čísla 8 -22. Pôvodné oceľové prístrešky nástupíšť 8 – 18, spoločne s oceľovým prístreškom výstupišťa budú opravované. Oceľové prístrešky na severnom okraji autobusovej stanice, t.j. nástupištia 20-22 budú odstránené a nahradené novými. Na oceľovú konštrukciu prestrešenia bude umiestnený elektronický informačný panel.

Okraje jednotlivých nástupíšť budú tvorené novými betónovými, cestnými obrubníkmi. Ostrovčeky budú kvôli bezpečnosti prepojené prechodmi pre chodcov. Samotné okraje ostrovčekov budú ohraničené oceľovým zábradlím. Tým sa zabezpečí vyššia miera bezpečnosti cestujúcej verejnosti. Na nástupištiach bude vytvorená nová pochôdzna vrstva. Nástupištia budú debarierizované, čím sa zvýši komfort cestujúcich. Samozrejmosťou rekonštruovaného priestoru bude dlažba pre nevidiacich s výstupkami a drážkami. Do priestoru bude doplnený mobiliár ako lavičky a odpadkové koše.

Rekonštrukcia stanice bude realizovaná vo viacerých fázach. Dôvodom etapizovania rekonštrukčných prác je predovšetkým zabezpečenie plynulého chodu autobusovej stanice. „Pre obdobie rekonštrukcie sme vypracovali plán presunov autobusových nástupíšť pre prímestskú, diaľkovú a medzinárodnú dopravu na dočasné nástupištia, o čom budeme včas informovať cestujúcu verejnosť. Avšak presuny nástupíšť nebudú tak zložité, ako to bolo pri rekonštrukcii stanice v časti MHD počas septembra 2020,“ informoval Marek Dežerický, riaditeľ dopravy spoločnosti SAD Prievidza.

Práce by mali trvať 6 mesiacov. „Veríme, že sa nám podarí dodržať časový harmonogram. Sme presvedčení, že po sfinalizovaní prác ľudia ocenia zlepšenie bezpečnosti, debarierizáciu a estetický vzhľad stanice. Týmito investíciami chceme zatraktívniť autobusovú dopravu pre širokú verejnosť. Práce budeme financovať zo zdrojov našej spoločnosti,“ uzavrel Jaroslav Štrba, člen predstavenstva spoločnosti Advance Investments.

-SAD Prievidza-

Ďalšie aktuality

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…

Zelená učebňa pod holým nebom

19. Apr 2024 13:18
Materská škola na Ceste Vl. Clementisa v Prievidzi je Zelenou školou zapojenou v…

Dajme nábytku druhý život

17. Apr 2024 12:30
Čo jeden nevyužíva, to môže byť pre druhého užitočné. Práve preto darujeme použitý…