6. Aug 2013 5:24

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Prievidza.

Zvýšené riziko vzniku požiaru začína utorkom 6. augusta 2013 a potrvá až do odvolania. Počas tohto obdobia sa fyzickým osobám zakazuje:

-zakladať a udržiavať ohne
-používať otvorený oheň
-fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety
-vypalovať porasty bylín, kríkov a stromov


Celé znenie upozornenia s ďalšími pokynmi pre vlastníkov pozemkov nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…