18. Sep 2014 11:05

Búranie dotláčacej stanice začalo

Do konca septembra bude odstránená nefunkčná stavba dotláčacej stanice na Ul. M. Gorkého. Mesto už vydalo búracie povolenie.

Obyvatelia sídliska Kopanice sa už viac rokov dožadovali odstránenia nefunkčných stavieb dotláčacích staníc, ktoré boli v minulosti súčasťou sústav tepelných zariadení.

Neslúži svojmu účelu
Nedávno dalo mesto ako vlastník odstrániť stavbu dotláčacej stanice na Ulici V. Benedikta na sídlisku Sever, ktorá už dlhodobo neslúžila svojmu účelu a jej vzhľad nepridával na kráse lokality a životného prostredia. Prakticky len o ulicu ďalej (M. Gorkého) stojí takmer totožná stavba, ktorá však nie je majetkom mesta. Jej vlastníkom je Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.„Aj táto stavba, ktorá už niekoľko rokov neslúži svojmu účelu, by mala byť čoskoro odstránená,“ uviedol viceprimátor Prievidze Ľuboš Maxina, ktorý je zároveň členom predstavenstva PTH, a.s.

Búracie povolenie
Napriek tomu, že mesto Prievidza nie je vlastníkom tejto stavby, o odstránení akejkoľvek stavby sa rozhoduje v konaní vedenom podľa platného stavebného zákona. Výsledkom konania je rozhodnutie o tom, či sa vydá alebo nevydá búracie povolenie. „Na odstránenie tejto stavby už mesto Prievidza vydalo búracie povolenie. Termín na odstránenie bol stanovený do konca septembra,“ dodal Ľuboš Maxina.

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…