29. Jul 2020 6:47

Budúcnosť regiónu horná Nitra je kľúčovou prioritou

Úspešná transformácia hornej Nitry je pre Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoj a informatizácie SR (MIRRI SR) prioritou. Počas návštevy regiónu to zdôraznila podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová. Stretla sa s primátorkou mesta Prievidza, predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja, primátorom mesta Trenčín, ako aj s primátormi ďalších miest a zástupcami samosprávy, podnikateľských subjektov, tretieho sektora aj s nositeľmi projektových zámerov.

„Trenčiansky samosprávny kraj má jednu dôležitú výzvu, a tou je transformácia hornej Nitry, z ktorej chceme urobiť lepší, zdravší a čistejší región. Projekt horná Nitra cieli na vytvorenie nových pracovných miest, ale aj na transformáciu súčasných pracovných miest v baniach na miesta s vyššou pridanou hodnotou, na investovanie do širokospektrálneho rozvoja regiónu – do životného prostredia, do odstránenia environmentálnych záťaží, ako aj do rozvoja ľudského potenciálu, cestovného ruchu i do služieb,“ vyhlásila vicepremiérka Veronika Remišová po rokovaní s primátorkou Prievidze.

Na rokovaniach s predstaviteľmi miestnych samospráv podpredsedníčka vlády zdôraznila potrebu udržať v regióne zamestnanosť, zlepšiť životné prostredie a zvýšiť kvalitu životnej úrovne.

„Dnešná návšteva pani ministerky je pre nás významný signál a prísľub, že vláda sa zaujíma o problémy nášho regiónu a tému transformácie Hornej Nitry. Počas obdobia predchádzajúcej vlády sme sa stretávali aj s tým, že proces transformácie nášho regiónu sa neriešil spolu s nami, tu na Hornej Nitre, ale v Bratislave na ministerstve v uzavretých miestnostiach. Verím, že dnešné rokovania dajú nový impulz k tomu, aby ľudia z nášho regiónu boli do transformačného procesu ešte viac zapojení, a aby vytvorili čo najlepšie podmienky na realizáciu úspešných a prínosných projektov, “ poznamenala primátorka Prievidze Katarína Macháčková.

MIRRI SR úzko spolupracuje pri projekte hornej Nitry s dotknutými samosprávami, ako aj s občianskou spoločnosťou a ostatnými regionálnymi aktérmi. V novom programovom období sa plánuje špecifická implementačná štruktúra pre projekt transformácie hornej Nitry, aby bolo možné čo najskôr čerpať prostriedky na naštartovanie plnenia priorít transformácie.

„Naša vláda si plne uvedomuje zraniteľnosť hornej Nitry a chcem ľudí ubezpečiť, že v tejto zásadnej životnej zmene ich nenecháme samých. V najbližších dňoch spúšťame národný projekt z Operačného programu Ľudské zdroje za 10 miliónov eur, ktorý súčasným zamestnancom baní umožní rekvalifikovať sa. Sľúbili sme, že budeme bojovať o každé jedno pracovné miesto a platí to aj v prípade hornej Nitry,“ uviedla Veronika Remišová.

Dodala, že transformácia regiónu musí prebehnúť na viacerých úrovniach. Prioritou nie je len energetická transformácia regiónu, ale celkové zlepšenie sociálnej a ekonomickej situácie, ako aj predchádzanie negatívnym dopadom redukcie ťažby uhlia. „Pred nami stoja výzvy na lepšiu koordináciu na národnej aj Európskej úrovni, ale aj na urýchlenú prípravu projektových zámerov,“ poznamenala vicepremiérka. V súčasnosti je prioritou dopracovanie projektových zámerov. Projekty riešia okrem vytvorenia pracovných miest aj infraštruktúru a demografické výzvy regiónu.

Cieľom transformačného projektu hornej Nitry je zamerať sa aj na ďalšie strategické projekty tak, aby mali čo najvyšší dopad na socio-ekonomickú situáciu regiónu (zdravotníctvo a dlhodobú zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie a školstvo, regionálny rozvoj, inovácie, konektivitu, životné prostredie) a tvorbu nových pracovných miest.

Väčšina nákladov spojených s tvorbou novej budúcnosti pre hornú Nitru bude krytá z európskeho Fondu spravodlivej transformácie. Po minulotýždňovom samite Rady Európskej únie je pre Slovensko na túto oblasť vyčlenených približne 439 miliónov eur.

Vicepremiérka Remišová upozornila, že podmienkou budú kvalitne pripravené projektové zámery, ktoré umožnia rýchlu a efektívnu realizáciu funkčných a udržateľných aktivít tak, aby vo vzájomnej koordinácií pomohli premene ekonomického zamerania regiónu. “Región hornej Nitry má veľký potenciál z hľadiska cestovného ruchu, rozvoja kúpeľníctva a kvalifikovanej pracovnej sily. Urobíme všetko pre to, aby to bol vďaka prostriedkom z Európskej únie región, v ktorom majú jeho obyvatelia zaručenú kvalitu života, dobré životné prostredie a dôstojne podmienky na prácu,“ uzavrela Veronika Remišová.

foto: MIRRI SR

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…