18. Sep 2023 9:42

Budova ZUŠ v Prievidzi sa dočká rekonštrukcie strechy

Spoločnosť IZING s.r.o. si minulý týždeň od mesta prevzala stavenisko v rámci projektu dokončenia rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ v Prievidzi. Rekonštrukčné práce v hodnote zhruba 99 tis. € by mali byť ukončené do troch mesiacov.

Predmetom zákazky je realizácia zateplenia strešného plášťa spočívajúca v položení parozábrany, tepelnej izolácie, geotextílie a vrchnej strešnej fólie, vrátane zateplenia obvodového strešného plášťa svetlíka a jeho výmeny za hliníkové okno s bezpečnostným zasklením.

„Súčasťou realizácie sú aj práce súvisiace s výmenou pôvodného oceľového výlezu na strechu za rám z viackomorových PVC profilov vyplnených tepelnoizolačným materiálom, výmeny všetkých klampiarskych výrobkov z poplastovaného plechu – ako najmä oplechovanie atiky, výlezu na strechu, odvetranie inštalačného jadra, nové strešné vpuste so zachytávačmi,“ popisuje detaily rekonštrukcie vedúca odboru výstavby Ing. Nikmonová

Na záver bude potrebné sfunkčniť bleskozvod so zabezpečením vydania správy o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodu.

„Po rekonštrukcii fasády, nového pavilónu pre výtvarný odbor a modernizácii vnútorných priestorov ide o ďalšiu investíciu do tohto školského zariadenia a som rada, že sa nám napriek problémom v minulosti podarilo nájsť zhotoviteľa, ktorý dúfam rekonštrukciu uzavrie, „ zhodnotila primátorka Katarína Macháčková.

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…