11. Mar 2024 15:11

Jarné upratovanie už túto sobotu

Mesto Prievidza vyzýva aj tento rok svojich obyvateľov, aby sa zapojili do jarného upratovania a pomohli tak svojmu mestu a prírode s odpadom. Akcia sa bude konať v sobotu 16. marca od 08:00 do 13:00 hodiny.

Upratovanie je určené pre obyvateľov mesta a spoločenstvá vlastníkov bytov a týka sa len údržbových a čistiacich prác na verejných priestranstvách. Dobrovoľníci si tak upracú chodníky a zeleň medzi bytovými a rodinnými domami prípadne parkoviská.

Kôpky odpadu by mali obyvatelia umiestňovať čo najbližšie ku komunikácii prístupnej na nakladanie, aby ho bolo možné následne odviezť a jednotlivé druhy vyzbieraných odpadov je potrebné nezmiešavať, ale ukladať osobitne. Koordináciu akcie v deň konania, odvoz a ďalšie nakladanie so zhromaždeným odpadom zabezpečuje spoločnosť TSMPD s.r.o., kde obyvatelia môžu nahlasovať miesta odvozu odpadu na telefónnych číslach zelenej linky: 0911 715 455 a 0911 715 545. Odvoz je potrebné uskutočniť v deň konania akcie.

„V kontexte navýšenia ceny za komunálny odpad vnímame, že mnohí obyvatelia nie sú stotožnení s nutnosťou separovania odpadu a dobrovoľnými aktivitami ako je napríklad jarné upratovanie. Avšak len zodpovedným prístupom sa nám podarí chrániť našu prírodu a znižovať jej znečistenie a množstvo vyprodukovaného odpadu, za ktorý musíme platiť. Preto mesto pripravuje na svojich stránkach i sociálnych sieťach edukačnú kampaň, aby sme občanom nášho mesta pripomenuli, prečo je separovanie odpadu dôležité a ako ho správne vykonávať,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.

V rámci jarného upratovania nebude zabezpečovaný zber odpadov prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov, tie budú rozmiestnené následne v rámci zberu VOK v jednotlivých volebných obvodoch. Zber sa nevzťahuje na zber konárov, objemného odpadu, nebezpečného odpadu a drobného stavebného odpadu, tie budú realizované v ďalších termínoch.

Ďalšie aktuality

Revitalizácia verejného priestoru pred Gymnáziom V.B.…

23. Apr 2024 10:42
Mesto v týchto dňoch podpísalo zmluvu so spoločnosťou INO Buildings s.r.o. na…

Na EKOROKU dominoval les ako miesto zázrakov

23. Apr 2024 10:33
V priestoroch CVČ Prievidza v piatok 19. apríla 2024 vyvrcholil 21. ročník projektu…

Banícky jarmok získal ocenenie TOP turistický produkt…

19. Apr 2024 13:26
Banícky jarmok, ktorý každoročne organizuje mesto Prievidza a Kultúrne a spoločenské…