29. Mar 2019 10:00

Bezpečnejšie prievidzské cesty

V uplynulých dňoch sa konalo rokovanie zástupcov Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi s predstaviteľmi mesta Prievidza s cieľom zvýšenia bezpečnosti na cestách. Prvé výsledky, ktoré sú výstupom rokovania, mohli obyvatelia pozorovať priamo v teréne.

„Na viacerých stretnutiach s obyvateľmi sa nás Prievidžania obracali s požiadavkou častejšieho merania a kontroly dodržiavania povolenej rýchlosti v rôznych lokalitách nášho mesta. Obrátili sme sa preto na Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi s cieľom zlepšenia bezpečnosti chodcov a pomoci riešenia požiadaviek našich obyvateľov, “ vysvetľuje zástupca primátorky mesta Ľuboš Jelačič.

Na zákalde vytypovaných kritických úsekov a požiadaviek obyvateľov bolo vybraných viacero lokalít, kde budú policajné hliadky preventívne kontrolovať dodržiavanie rýchlosti vozidiel, ale aj dodržiavanie pravidiel cestnej premávky ostatnými účastníkmi, predovšetkým chodcov. Ide o ulice Ľ. Ondrejova, Snežienková, Sklenárska, S. Chalupku, Ulica B. Björnsona, M. R. Štefánika a Malonecpalská.

Zároveň bola v spolupráci s okresným dopravným inšpektorátom z pohľadu bezpečnosti vytypovaná križovatka ulíc M. R. Štefánikova a B. Björnsona ako problémová. Z toho dôvodu sa mesto v spolupráci s Technickými službami mesta Prievidza rozhodlo v jarných mesiacoch zvýšiť bezpečnosť chodcov pomocou optického zvýraznenia priechodov pre chodcov technológiou dvojfarebného studeného plastu, obdobne ako sa v minulom roku realizoval priechod pre chodcov na Nábrežnej ulici medzi objektmi Kinekus a Kaufland.

„Pevne veríme, že už táto prvotná zmena zvýši bezpečnosť riešenej križovatky a to predovšetkým z pohľadu najzraniteľnejších účastníkov dopravy. Zároveň sa chcem poďakovať aj za ústretový prístup riaditeľa Okresného dopravného inšpektorátu v Prievidzi pri riešení problémov obyvateľov, ktoré sme na spoločnom rokovaní riešili,“ uzatvára viceprimátor Jelačič.

Ďalšie aktuality

Obchodná verejná súťaž na predaj budovy bývalej ZŠ na ul. P…

27. Feb 2024 15:31
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzavretie…

Chystá sa zahájenie vývozu nádob na biologicky rozložiteľný…

27. Feb 2024 11:10
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov mesto…

Zasadnutie MsZ zo dňa 26.2.2024

27. Feb 2024 10:21
Dňa 26. februára 2024 sa konalo zasadnutia mestského zastupiteľstva v Dome kultúry v…