4. Apr 2016 7:59

Berkat pozýva na pofestivalovú diskusiu s Jurajom Karpišom

Berkat Slovensko pozýva v rámci Ozvien Jedného sveta v utorok 5. apríla o 17.00 do Regionálneho kultúrneho centra na pofestivalovú diskusiu s ekonómom Jurajom Karpišom. Diskutovať sa bude zoširoka o tom ako dnes fungujú peniaze a finančný systém, čo sú vrodené chyby eura a čo sa momentálne deje vo svete?

Kto je Juraj Karpiš?
Vyštudoval Fakultu manažmentu UK v Bratislave, pracoval v komerčných finančných inštitúciách v zahraničí a na Slovensku. Je spoluzakladateľom INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz pôsobí v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkach slovenskej ekonomiky. Zameriava sa na hospodársku politiku, verejné financie, sociálny systém a zdravotníctvo.
Už v roku 2007 upozorňoval na blížiacu sa krízu. Po bankrote Grécka a po roku 2010 sa zaradil medzi najuznávanejších slovenských odborníkov na krízu v Európe.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…