18. Jul 2013 13:02

BC Prievidza Mládež podpísal zmluvu o spolupráci s Gymnáziom VBN

Dňa 19. júna 2013 sa v budove Gymnázia VBN uskutočnilo stretnutie zástupcov BC Prievidza Mládež, riaditeľky a štatutárky PaedDr. Eleonóry Porubcovej a študentov s cieľom podpisu Zmluvy o spolupráci medzi Gymnáziom V.B. Nedožerského a mládežníckym basketbalovým klubom BC Prievidza Mládež.

Táto zmluva vznikla so snahou získania partnera pre stredoškolské zázemie klubu a zároveň je vyvrcholením výbornej spolupráce medzi zúčastnenými stranami.
Podpisom zmluvy sa zmluvná strana Gymnázium VZB zaväzuje:
– vytvoriť nové tréningové podmienky na pôde školy,
– umožniť uvoľňovanie žiakov z vyučovania pre potreby klubov,
– vypracovať individuálne študijné plány pre hráčov.

Kluby sa zaväzujú:
– klásť dôraz na štúdium zo strany klubu,
– komunikovať s Gymnáziom VBN ako s partnerom pri riešení problémov hráčov-študentov,
– podporovať športovú reprezentáciu školy.

Do budúcnosti sa partneri zmluvne zaviazali:
– vyvinúť úsilie smerujúce k vzniku basketbalového družstva 1. ligy s podtónom stredoškolského družstva, zloženého v základe hlavne z hráčov klubu, študentov, stredoškolákov, doplnených o starších skúsenejších hráčov z regiónu, podporené aj novým vedením SBA a mestom Prievidza.

– vynaložiť úsilie o zatraktívnenie basketbalu medzi študentmi stredných škôl, najmä spolužiakmi z Gymnázia VBN;
– vytvoriť nové hracie možnosti pre hráčov klubu, juniorov a hráčov po juniorskom veku;
– vytvoriť novú formu súťažného basketbalu.

Ďalšie aktuality

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2023

29. Mar 2023 8:22
V posledných troch rokoch znova stúpa v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré…

Mesto Prievidza oslávilo deň učiteľov

28. Mar 2023 14:07
Aj tento rok si 28. marca o 9:00 hod. v priestoroch KaSS v Prievidzi 20 učiteľov…

Pracovné trhy 2023

28. Mar 2023 9:23
Kontaktné centrum Prievidza v rámci projektu Podpora zamestnateľnosti v regióne…