2. Sep 2013 12:12

Banícka omša v predvečer Dňa baníkov

V nedeľu 8. septembra 2013 o 9.30 sa bude v Kostole Najsvätejšej trojice (kostole piaristov) konať sv. omša, ktorú bude celebrovať P. Juraj Ďurnek, SchP., venovaná Dňu baníkov.

Omšu bude sprevádzať Orchester Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza spolu s Miešaným zborom Rozkvet pod dirigentskou taktovkou Jána Glosa.

Škola nesie meno významnej prievidzskej osobnosti – hudobného skladateľa L. Stančeka (1898 – 1979), ktorého 115. výročie narodenia si pripomíname práve v Roku výročí mesta Prievidza. Orchester uvedie v rámci sv. omše dielo rakúskeho hudobného skladateľa Josefa Buchnera pod názvom Banícka omša – časti Kyrie eleison, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei.

Okrem toho budú účastníci sv. omše počuť v podaní sólistky Andrei Kasalovej skladbu Laudate Dominum od Wolfganga Amadea Mozarta (1756 -1791) a z tvorby Césara Francka (1822 – 1890) skladbu Panis angelicus v podaní sólistky Klaudie Majzlánovej. Na záver zaznie skladba Georga Friedricha Händela (1685 – 1759) Alla Hornpipe zo suity Vodná hudba – sólo na klavír bude hrať Samuel Michalec.

Tento spoločný počin Kolégia Piaristov, mesta Prievidza a jeho ZUŠ L. Stančeka, bude dôstojným príspevkom k podujatiam Roka výročí mesta Prievidza i tohtoročným oslavám Dňa baníkov.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…