17. máj 2017 7:11

Anketa k Plánu dopravnej obslužnosti

Obyvatelia sa vyplnením dotazníku môžu vyjadriť k Plánu dopravnej obslužnosti. Tento dokument bude podkladom pre mestskú verejnú dopravu v mestách Prievidza a Bojnice.

Obyvatelia môžu vyplniť dotazník ktorý bude slúžiť k spracovaniu Plánu dopravnej obslužnosti. Odpovede získané z dotazníka budú Žilinskou univerzitou použité v analytickej časti tohto materiálu. Plán dopravnej obslužnosti bude následne podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre mestá Prievidza a Bojnice na 10 ročné obdobie.

Výstupom plánu dopravnej obslužnosti má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok.

Dotazník je k dispozícii TU.

Ďalšie aktuality

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2024 o…

10. Jul 2024 15:18
Číslo: 4/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 3/2024 o…

10. Jul 2024 15:14
Číslo: 3/2024 Prílohy: VZN č…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 1/2024,…

10. Jul 2024 15:06
Číslo: 1/2024 Prílohy: VZN č…