13. Aug 2020 8:13

Andrej Gürtler: Životná cesta - nová výstava v Hornonitrianskom múzeu

Rodinu Gürtlerovcov si pamätajú pôvodní Prievidžania ako rod maliarov, ktorý si v meste založil firmu, venujúcu sa maliarstvu písma, izieb, lakovníctvu, stavebnému a nábytkovému natieračstvu, odbornému obchodu s maliarskymi potrebami.

Tu mal korene Andrej Gürtler (1909, Prievidza – 1974, Bratislava), maliar, kresliar, grafik, dizajnér a reštaurátor. V rodnom meste svoj talent uplatnil ešte ako mladý chlapec, keď v roku 1925 navrhol pre športový klub v Prievidzi odznak, ktorý zrealizovala mincovňa v Kremnici. Ešte väčší úspech zožal v roku 1931 na Výstave Hornej Nitry, kde za spôsob prezentácie otcovej maliarskej firmy získal zlatú medailu. V tom čase si na odborných kurzoch propagačnej grafiky, písmomaliarstva, fládrovania, aranžérstva a reklamy v Štátnom ústave pre zveľaďovanie živností v Turčianskom Svätom Martine zvyšoval kvalifikáciu po tom, čo bol vyučený v otcovej firme za majstra maliarskeho remesla.

I keď sa na trvalo usadil v Bratislave, do Prievidze sa ešte vrátil spraviť skúšky z učiva meštianskej školy, popri tom si rozširoval vzdelanie v Škole umeleckých remesiel v Bratislave. Pôsobil vo viacerých zamestnaniach, kde uplatnil remeselnú fundovanosť i zručnosti, a činný bol aj ako pedagóg.

Výtvarná tvorba Andreja Gürtlera zahŕňa voľnú maľbu, kresbu, grafiku, úžitkový dizajn, monumentálnu tvorbu a reštaurátorské realizácie. Tiež sa realizoval pri aranžovaní výstav. Známy bol najmä v odborných kruhoch v Bratislave, kde strávil väčšinu tvorivého života. V Prievidzi, rodnom meste Andreja Gürtlera, kde vyrastal a prežil mladosť, sa však na túto osobnosť výtvarného života pomaly zabúda. Spomienku na krajana oživuje výstava Andrej Gürtler životná cesta, realizovaná v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi, ktorej kurátorom je výtvarníkov syn Ing. arch. Andrej Gürtler. Vďaka jeho daru výtvarných prác z dielne otca Andreja Gürtlera múzeu bude približne polovica prezentovaných prác z muzeálnych zbierok, a ďalšie sú zapožičané zo Slovenského centra dizajnu i od súkromných vlastníkov.

Dominantou výstavy je autorova voľná tvorba, zahŕňajúca akvarely, oleje, grafiky i kresby, členená podľa tematických celkov na exteriérové výjavy z hornej Nitry, Bratislavy, krajinomaľbu a interiérové pohľady so zátišiami, figurálne a portrétne zobrazenia. Vo všetkých motívoch sa autor prikláňal k realistickej forme spracovania. V maľbe – olejoch, temperách i akvareloch – celý povrch obrazu vypĺňajú prelínajúce sa farebné plochy, budujúce odraz konkrétnej skutočnosti. Bohatá pestrá farebná škála nie je zameraná na postihnutie skutočných odtieňov, ale na dosiahnutie realistického efektu s hrou svetla. V grafikách, najmä drevorezoch a linorytoch, orientovaných prevažne na zachytenie architektonických objektov, je výtvarný rukopis podmienený použitému podkladovému materiálu na rytie. Kresby ceruzou, uhlíkom, perom, či tušom, v prudkých, lomených ťahoch, charakteristických pre autorov výtvarný prejav, sú neraz postavené na kontrastnom prepojení vyobrazenia detailov, kým hlavné kontúry sa rozplývajú v dynamických líniách často ostrého rukopisu. Predstavené sú tiež ukážky realizovaných návrhov úžitkového dizajnu a grafiky. Reštaurátorské práce spolu s výberom osobných snímok a dokumentov sú doložené fotodokumentáciou.

Reprezentačná vzorka všestrannej tvorby opätovne dostane opomínaného autora do povedomia Prievidžanov a návštevníkov mesta. Záujemcovia, oslovení výtvarníkovou produkciou, sa budú môcť hlbšie oboznámiť s jeho činnosťou prostredníctvom rovnomennej monografie Andrej Gürtler životná cesta (1909 – 1974) tiež z autorského pera Ing. arch. Andreja Gürtlera, ktorá bola uvedená počas vernisáže výstavy 15. augusta 2020.
Výtvarník Andrej Gürtler je neoddeliteľnou súčasťou histórie výtvarného diania v Prievidzi. Napriek tomu je výstava in memoriam v Hornonitrianskom múzeu prvou samostatnou prezentáciou, predstavujúcou širokospektrálnu tvorbu autora. Návštevníci budú od 17. augusta do 11. septembra 2020 v priestoroch múzea srdečne vítaní.

Spracovala: J. Kupčoková, odborná pracovníčka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Aktivity November

29. Nov 2023 13:21
Tréning pamäte Dňa 16.  Novembra 2023 sa v DC Bôbar Prievidza uskutočnil pre…

Zber biologicky rozložiteľného odpadu potrvá do 1.12.2023

29. Nov 2023 9:14
Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad rodinných domov bude vzhľadom…

Informácie o spustení dotačného systému e grant

28. Nov 2023 10:04
Registrácia a prihlásenie na podávanie žiadostí o dotácie bude možné…