2. Dec 2014 10:10

AMA 2014

9.12.2014 – 9.1.2015 / Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi, Záhradnícka 19

Výstava z tvorby neprofesionálnych výtvarníkov okresu Prievidza.

Vernisáž výstavy: 9.12.2014 (utorok) o 16:00 h. Hudobný hosť: René Lacko
Vstupné od 10. 12. 2014: 1 € / 0,50 € študenti, seniori

Súťažná prehliadka a výstava tvorby neprofesionálnych výtvarníkov regiónu hornej Nitry sa stala tradičnou súčasťou kultúrneho života odbornej a laickej verejnosti v adventnom čase. Aj tohoročná účasť vystavujúcich neprofesionálnych výtvarníkov je dôkazom dobrovoľnej práce jednotlivcov, členov klubu výtvarníkov, či sviatočných tvorcov a ich záujmu napredovať a rozvíjať dané zručnosti a talent v oblasti neprofesionálnej výtvarnej tvorby. Súťaž je založená na rôznorodosti výtvarných názorov, technikách, žánroch, štýloch či smeroch, ale aj vekových a vzdelanostných kategóriách súťažiacich. Odborná porota pozostávajúca z profesionálnych výtvarných umelcov- pedagógov a teoretikov prihliadala pri jednotlivých autoroch na mnohé skutočnosti: zaujatie pre tvorbu, prácu s výrazovými prostriedkami, zvládnutie výtvarných foriem, autorskú invenciu a posolstvo.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…