13. Mar 2023 12:47

Aktuálne rekonštrukcie ciest

Mesto Prievidza začalo práce na rekonštrukciách ciest a chodníkov. Pre zabezpečenie realizácie rekonštrukčných prác  je nutná uzávierka a úplné vylúčenie dopravy a možnosti parkovania na priľahlých spevnených plochách a parkoviskách.

Predmetom prác je odstránenie jestvujúcich krytov, rekonštrukcia obrubníkov, lokálna rekonštrukcia  poškodených podkladových vrstiev a pokládka nových asfaltov. 

Práce sa začali v 10. kalendárnom týždni a plánovaný termín ich ukončenia je do 14.4. 2023.

Stavebné práce sú vykonávané na nasledovných cestách a priľahlých chodníkoch:

– Rekonštrukcia MK Ulica M. Mišíka (od Ul. G. Švéniho vedľa Úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny)

– Rekonštrukcia MK Ulica J.L. Bellu

– Rekonštrukcia MK Ulica  D. Kubíka

– Rekonštrukcia Mk Mojmírová ulica II. etapa

– Rekonštrukcia časti MK Pod hrádkom 

Nakoľko sa jedná o  uzávierky ciest a chodníkov, žiadame vodičov a ostatných účastníkov cestnej premávky ako aj chodcov o dodržiavanie obmedzení vyplývajúcich z povahy prác, rešpektovania zmeny organizácie dopravy v zmysle prenosného dopravného značenia.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…