20. máj 2021 11:49

Aktuálne opatrenia na pohrebných obradoch

Technické služby mesta Prievidza, s.r.o. ako správca cintorínov na území mesta informujú verejnosť o aktuálnych protiepidemických opatreniach.

V súlade s § 3 Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 208/2021 zo dňa 14.05.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí, je od 17. mája 2021 povolená na pohrebných obradoch účasť verejnosti s podmienkou dodržania protiepidemických opatrení (povinné respirátory, resp. rúška, hygiena rúk, odstupy, zákaz účasti osôb so zvýšenou teplotou, kašľom a pod.).

Ďalšie aktuality

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto mení spoločnosť na zber šatstva

5. Jun 2023 8:54
Mesto koncom mája uzatvorilo novú zmluvu na vývoz šatstva so spoločnosťou Humana…

Začína rekonštrukcia palubovky v športovej hale

5. Jun 2023 8:49
Mesto Prievidza začne v 23. kalendárnom týždni s rekonštrukciu palubovky v športovej…