12. Jan 2018 11:40

Aktívne cvičenky Olympie pri Olympíjskom klube Prievidza

Cvičenky Olympie sa pravidelne stretávali v mestskej športovej hale v Prievidzi na hodinách aerobiku, nácviku pódiových a hromadných skladieb. Počas celého roku 2017 sa aktívne zapájali do športových a spoločenských akcií poriadaných v Prievidzi, na Slovensku ale aj v zahraničí.

Vo februári sa prezentovali s pódiovou skladbou cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej na vyhlasovaní najlepších športovcov o Cenu krištáľového páva a Ceny fair play okresu Prievidza za rok 2016.
V marci usporiadala Olympia trojdňový zájazd pre členov Olympíjskeho klubu do Českej republiky do Prahy ,na Prehliadku pódiových vystúpení Českej republiky.Za predvedenú pódiovú skladbu cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej „Roztancované okamihy“,s ktorou roztlieskali prítomných divákov,získali pohár a ocenenie za originálne náčinie a elegantné predvedenie skladby.

V apríli sa v Trenčíne podielali na filmovaní hromadnej skladby „My spolu“,v ktorej je spoluautorkou aj cvičiteľka Jitka Hejtmánková.Táto skladba bude prezentovaná na Sokolskom zlete v Prahe v dňoch 1.-7.júla 2018,budú v nej cvičiť spolu cvičenky a cvičenci z Čiech, Moravy a Slovenska.

V júni sa zúčastnili na generálke na Sokolský zlet na Slovensku v Košútoch. 1-2.júla sa prezentovali s dvomi pódiovými skladbami cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej na Slovenskom sokolskom zlete v Gajaroch a cvičili aj v hromadnej celoslovenskej skladbe „My spolu“.
V septembri sa zúčasnili baníckeho sprievodu s príležitosti osláv Dňa baníkov a nechýbali ani pri slávnostnom otvorení nového olympíjskeho klubu v Prievidzi. Zapojili sa do vyhláseného „Európskeho mesiaca športu“ a usporiadali dve športtové podujatia s názvom „My spolu“.
V mestskej športovej hale, pre širokú verejnosť, spoločné cvičenie všetkých generácií a cykloturistiku spojenú s cvičením v prírode pre členky Olympie, ich rodinných príslušníkov,členov OK a priateľov olympizmu.

V októbri päť cvičeniek s cvičiteľkou Jitkou Hejtmánkovou vzorne reprezentovalo nášu Olympiu,Ok a naše mesto na štvordňovom celoslovenskom seminári olympijských klubou v Starom Smokovci.

V novembri sa zúčastnili v Trenčíne stretnutia sokolov Považskej sokolskej župy spojenom s prehliadkou pódiových vystúpení ,kde sa prezentovali s pódiovou skladbou a zapojili sa aj do spoločného cvičenia.
V decembri usporiadali zájazd do Českej republiky do moravskej Ostravy,kde roztlieskali prítomných divákov skladbou Roztancované okamihy“,za ktorú boli opäť ocenené pohárom.
Ďalej v rámci projektu „Dotkni sa hviezd“,usporiadali pre širokú verejnosť športové podujatie „Cvičí celá rodina“, do cvičenia sa zapojili celé rodiny,v bohatom cvičebnom programe predviedli deti z MŠ P.Benického milé vianočné vystúpenie a cvičenky Olympie sa tiež prezentovali s pódiovou skladbou“Džingl“.

Cvičebný rok ukopnčili členky Olympie spoločnou účasťou na prievidzkých vianočných trhoch a spoločným mikulášskym posedením.

Jitka Hejtmánková cvičiteľka a predsedníčka Olympie pri OK Prievidza

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.