18. Jul 2012 7:32

Ako správne uhradiť parkovné cez SMS

Pri úhrade parkovného cez SMS je dôležité dodržať správny tvar správy, vrátane medzier. Ako správne postupovať?

Návštevníci centrálnej mestskej parkovacej zóne v Prievidzi môžu parkovné uhradiť aj prostredníctvom krátkej textovej správy (SMS) z mobilného telefónu. Hlavným benefitom úhrady cez SMS je zvýhodnená cena za parkovanie počas prvej hodiny, za ktorú sa platí 30 centov. Druhá a ďalšie hodiny hodina stojí 70 centov.

Správny tvar, vrátane medzier

Dôležité pri úhrade parkovného cez SMS je dodržať správny tvar správy a v texte SMS nechať medzi jednotlivými parametrami medzery. SMS sa posiela na jednotné krátke číslo 2200 v tvare PD medzera evidenčné číslo vozidla (napr. TN123XY), medzera a počet hodín parkovania (napr. 2).

Príklad úhrady dvoch hodín parkovania:
text SMS: PD TN123XY 2
správu poslať na číslo: 2200

Vysvetlenie:
PD je parameter (kód) miesta – v našom prípade centrálna mestská parkovacia zóna v Prievidzi
TN123YX je evidenčné číslo vozidla, treba ho uvádzať bez medzier alebo pomlčiek
2 je parameter času – teda počet hodín na ktoré chce používateľ uhradiť parkovné. V prípade že parameter času nie je uvedený, automaticky je odoslanej SMS pridelený parameter 1, čo znamená, že parkované je zaplatené na 1 hodinu.

Správa upozorní na koniec platnosti

Do 30 sekúnd od odoslania je doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovanom. Bez potvrdzujúcej SMS parkovné nebolo uhradené. Predĺženie parkovacieho času o ďalšiu hodinu je možné opätovným odoslaním SMS. Desať minút pred uplynutím platnosti parkovného je zaslaná upozorňujúca SMS, ktorá upozorní na blížiaci sa konci platnosti zaplateného parkovného.

Daňový doklad možno získať na web stránke www.parkovanieprievidza.sk. Úhrada parkovného cez SMS je cenovo zvýhodnená pre prvú hodinu parkovania. Možnosť opätovného cenového zvýhodnenia SMS úhrady je možné až po uplynutí 60 minút od vypršania platnosti naposledy zaplateného SMS parkovacieho lístka.

V dobe mimo prevádzkovej doby spoplatnenia (pondelok – piatok od 7.00 do 16.00) je na týchto parkovacích miestach parkovanie bezplatné.

Daňový doklad si je možné vytlačiť tu

Všetky informácie o parkovaní v Prievidzi nájdete na www.parkovanieprievidza.sk.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.