Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
5. január 2023 od 16:00
Zimné večery 2023: Zlatá krása (kurz)

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi pokračuje v kurzoch tradičných techník vyšívania – výšivka cez kartón zlatou a striebornou kovovou niťou.

V minulosti bola táto výšivka špecifická pre rudniansku, novácku oblasť a okolie Partizánskeho.

Prihláste sa: folklor@rkcpd.sk alebo 0901 918 823

Vstupné 7 €

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Vianoce v Prievidzi

Námestie slobody Prievidza
1. 12. 2023 - 23. 12. 2023

Mikuláš v Prievidzi

Námestia Slobody Prievidza
7. 12. 2023

Skladáme úlomky nádeje - multikultúrny festival v Prievidzi

Regionálne Kultúrne Centrum Prievidzi
8. 12. 2023

Tancujúce Vianoce - Vianočný koncert La Pointe

Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza
10. 12. 2023