Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
12. november 2022 od 14:00
Spoznaj, zaži, nauč sa

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi vás pozýva na cyklus vzdelávacích podujatí SPOZNAJ, ZAŽI, NAUČ SA, ktorý sa uskutoční 12. november 2022 v čase 14:00 – 18:00 h v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi.

Vstup voľný.

Spoznaj tradičný odev a zaži časy dávno minulé
Prednáška a diskusia o tradičnej kultúre v obciach Valaská Belá, Čavoj, Temeš spojená s výstavou tradičného odevu.
Lektori: PhDr. Iveta Géczyová, PhDr. Martin Priečko, PhD.
Účinkuje: FSk Košarinka z Temeša

Nauč sa piesne z belianskej oblasti
Lektorka: Mgr. Martina Richter

Nauč sa, ako si urobiť tradičný odev
Tradičné techniky spracovania a výroby ľudového odevu.
Lektorka: Daniela Ťapuchová

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Vianoce v Prievidzi

Námestie slobody Prievidza
1. 12. 2023 - 23. 12. 2023

Mikuláš v Prievidzi

Námestia Slobody Prievidza
7. 12. 2023

Skladáme úlomky nádeje - multikultúrny festival v Prievidzi

Regionálne Kultúrne Centrum Prievidzi
8. 12. 2023

Rozsvietenie stromčeka a príchod Mikuláša

Necpaly Prievidza
5. 12. 2023