Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
27. apríl 2024 – 28. apríl 2024
Návrat k tradičným remeslám 2024: Hrnčiarstvo/OBSADENÉ

ÚČASTNÍCKY LIMIT JE NAPLNENÝ. ĎAKUJEME!


HRNČIARSTVO

Intenzívny kurz pre začiatočníkov – dospelých

LEKTORKA

Simona Komanek

  • sobota 27. apríla 2024 od 9.00 do 16.00
  • nedeľa 28. apríla 2024 od 9.00 do 13.00
  • cena kurzu 70 €
  • počet účastníkov je limitovaný
  • kontakt: 0901 918 822 

Projekt Návrat k tradičným remeslám“ je ponukou tvorivých dielní ľudových remesiel pre dospelých, učiteľov, študentov, remeselníkov a záujemcov o remeslo a tradičnú ľudovú kultúru.

Jedná sa o remeslá typických pre región, ktoré sa dostávajú do úzadia. Cieľom projektu je tieto techniky znovu uviesť do života, odovzdať jedinečné remeselné postupy a techniky, aby neupadli do zabudnutia. Ponúknuť účastníkom dielní priestor na vlastnú realizáciu, rozvoj talentu a remeselnej zručnosti.

Hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia

plagát akcie
Ďalšie podujatia

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA - Mesto žije

Námestie slobody Prievidza
29. 6. 2024

Výstava „Slovensko v obrazoch“

Kultúrne centrum v Bojniciach
3. 6. 2024 - 5. 7. 2024

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA: Z rozprávky do rozprávky

Mestský park Prievidza
6. 7. 2024

Vincent musí zomrieť

Dom kultúry Prievidza
24. 6. 2024