Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
24. apríl 2024 od 11:00
MUDRovačka v knižnici

Do našej knižnice prijal pozvanie lekár, výživový špecialista a autor populárnych kníh – Boris Bajer.

Študentom strednej zdravotníckej školy priblíži zaujímavosti z jeho praxe, s ktorými sa denne stretáva a zasvätí ich do zákutí medicíny tak, ako ju ešte nepoznajú. Prostredníctvom besedy študentom sprostredkujeme stretnutie a možnosť diskutovať s odborníkom, ktorý by im v profesijnom živote mohol byť vzorom.

Beseda sa uskutoční 24. apríla 2024 o 11.00 hod. na Záhradníckej ulici 21 v Prievidzi.

plagát akcie
Ďalšie podujatia

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA - Mesto žije

Námestie slobody Prievidza
29. 6. 2024

Výstava „Slovensko v obrazoch“

Kultúrne centrum v Bojniciach
3. 6. 2024 - 5. 7. 2024

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA: Z rozprávky do rozprávky

Mestský park Prievidza
6. 7. 2024

Vincent musí zomrieť

Dom kultúry Prievidza
24. 6. 2024