Mestský úrad Prievidza
28. máj 2024 od 08:00
Májová kvapka krvi

Mesto Prievidza a Slovenský červený kríž, územný spolok Prievidza vás pozývajú na dobrovoľný odber krvi. Darovať krv môžete 28. mája 2024 od 8:00 do 10:00 na Mestskom úrade v Prievidzi, Námestie slobody č. 12 (budova Slovenskej sporiteľne, zasadačka 2. poschodie).

Odber uskutoční mobilná jednotka Národnej transfúznej služby (NTS) v zasadačke na druhom poschodí. Darcom môže byť osoba vo veku 18 až 60 rokov s dobrým zdravotným stavom a s hmotnosťou nad 50 kg. Pred odberom treba dbať na diétnu večeru a dodržiavať pitný režim.

K odberu bude potrebovať preukaz zdravotného poistenia, občiansky preukaz a pravidelní darcovia aj legitimáciu darcu krvi.

Viac o darovaní krvi sa dozviete na www.redcross.sk alebo https://www.ntssr.sk/

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Knižnica na sídliskách - Zapotôcky

Sídlisko Zapotôčky - Futbalové ihrisko - Ul. Šoltésovej
15. 7. 2024

Včely v meste Prievidza

Včelia záhrada na Duklianskej ul. 19 v Prievidzi
13. 7. 2024 - 13. 7. 2024

Sivec - Kojšovská hoľa

5. 10. 2024 - 6. 10. 2024

Salatín

20. 7. 2024