Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
13. apríl 2024 – 14. apríl 2024
Kurz maľby na sklo

Dobrý deň,

pozývame vás na víkendový kurz z cyklu Návrat k tradičným remeslám, ktorý bude venovaný sklomaľbe.

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
13. – 14. 4. 2024
sobota 9.00 – 16.00 h, nedeľa 9.00 – 13.00 h

lektorka Ľubica Maliariková

cena kurzu 30 €

Prihlásiť sa môžete na tel. č. 0901 918 822 alebo cez registračný formulár https://www.rkcpd.sk/registracia-na-podujatie.html?event_id=24776&page_id=23965

plagát akcie
Ďalšie podujatia

Jakub “Zitron” Ťapák - RUKU NA SRDCE stand up comedy…

Dom kultúry Prievidza
23. 5. 2024

Stavanie mája a majáles

Námestie slobody Prievidza
30. 4. 2024

Dvaja z mesta

Meštiansky dom Prievidza
18. 4. 2024 - 14. 6. 2024

Krajská prehliadku ochotníckeho divadla THALIA

RKC a KASS v Prievidzi
19. 4. 2024 - 20. 4. 2024