Galéria Jabloň
3. marec 2023 od 08:00
Komunitné stretnutie s ICM Prievidza

Vážení priatelia.
Pozývame Vás na 4. komunitné stretnutie s ICM Prievidza. Stretnutie je zamerané na zbližovanie občanov z Ukrajiny a občanov zo Slovenska, uskutočňuje sa 1x do mesiaca v roku 2023. Účasť na stretnutí je dobrovoľná a bezplatná. Na veku účastníkov nezáleží, všetci ste srdečne vítaní.

Kde? V Galérii Jabloň
Kedy? 03.03.2023 od 08.00 hod. do 10.30 hod.
TÉMA: Tradície Velká noc

Tento projekt (táto aktivita) sa uskutočňuje v spolupráci s Mestom Prievidza, Galériou Jabloň a vďaka podpore Nadácie Televízie Markíza v Grantovom programe Spoločné zážitky nás spájajú.

Дорогі друзі.
Запрошуємо вас на 4-тю зустріч спільноти з ICM Prievidza. Зустріч спрямована на об’єднання громадян України та громадян Словаччини, у 2023 році відбувається раз на місяць. Участь у зустрічі є добровільною та безкоштовною. Вік учасників не має значення, усіх щиро вітаємо.

де У галереї Jabloň
Коли? 03.03.2023 з 08.00 год. до 10:30 год.
ТЕМА: Традиції Великої ночі

Цей проект (ця діяльність) здійснюється у співпраці з містом Прєвідза, Galeria Jabloň та завдяки підтримці Телевізійної фундації Markíza у програмі грантів. Спільний досвід об’єднує нас.

„Buď silný ako vŕba, zdravý ako voda, bohatý ako zem.“

«Будь міцний, як верба, здоровий, як вода, багатий, як земля».

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Učíme sa umeniu 2024: Ako pracujú reštaurátori,…

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
27. 5. 2024

9. Hornonitriansky modelársky deň

Zimný štadión Prievidza
18. 5. 2024

Jóga smiechu ako prevencia stresu

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
3. 5. 2024

Svet mušlí a podmorských živočíchov

Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
3. 3. 2024 - 7. 6. 2024