Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
24. september 2022 – 12. november 2022
Inšpirované tradíciou: Výšivka na tyle

Naučme sa ďalšiu tradičnú techniku vyšívania na tyl.

Vyšívacia technika sa viaže na špeciálny materiál tyl. Na Slovensku sa tento materiál začal používať v druhej pol. 19. storočia. Výšivka vznikala podľa predkresleného vzoru, prevažne rastlinného ornamentu, pri ktorých sa stehy ukladajú na textilný materiál podľa vopred vyznačených línií. Pri vyšívaní sa najčastejšie používala biela niť.

V období nástupu tenkých továrenských materiálov sa táto výšivka uplatnila v mnohých oblastiach na Slovensku. Aplikovala sa na súčastiach tradičného odevu – čepce, šatky, rukávce, pôlky, zástery.

Lektorky:
PhDr. Iveta Géczyová (teoretická časť)
Soňa Beláková (praktická časť)

  • 25. september, 15. október, 12. november 2022 od 10:00 do 15:00 h
  • Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
  • Vstupné 20 €
  • Info a prihlásenie: folklor@rkcpd.sk alebo 0901 918 823
Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi
4. 3. 2024 - 10. 3. 2024

Veľká noc v Prievidzi

Námestie slobody
25. 3. 2024 - 28. 3. 2024

Spoznaj, zaži, nauč sa. Tradičný ľudový tanec

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
10. 3. 2024

Swap oblečenia

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
4. 3. 2024 - 9. 3. 2024