Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
14. november 2023 od 17:00
FLUXUS

Pozývame vás na prednášku akad. arch. Rastislava Nemca o vizuálnom umení 20. storočia z cyklu Vráťme sa dopredu.  

FLUXUS 

Prvá intermediálna forma prekračujúca a spájajúca umelecké druhy – hľadali nové a neohraničené podoby umenia a rušili hranice medzi reálnym, bežným životom a umením. Dôležitý bol pre nich proces, cesta, nie konečný produkt. 

14. 11. 2023 o 17.00 h
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi, Záhradnícka 19
Vstupné 3 € 

Plagát podujatia
Ďalšie podujatia

Fitness pre mozog

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
5. 3. 2024

Učíme sa umeniu - akvarel

Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
26. 2. 2024

Mútňanský prechod chotárom

Odchod z autobusovej stanice
2. 3. 2024

Zimný výstup na Zniev

Odchod z autobusovej stanice
24. 2. 2024