Galéria Regionart Prievidza
17. máj 2023 – 31. máj 2023
EXit/EXist... z kruhu závislosti 

Pozývame vás na výstavu výtvarných prác klientov o. z. Provital liečiacich sa zo závislosti. Aj klienti resocializačného zariadenia Provital rehabilitujú prostredníctvom umenia. Uvidíte diela, ktoré vznikli počas arteterapie.  

Sprievodnými podujatiami k výstave sú bezplatné vzdelávacie podujatia v rámci prevencie závislostí. Sú určené pre žiakov 8. – 9. ročníka, študentov stredných škôl a pedagógov.  

Ďalšie podujatia

Jakub “Zitron” Ťapák - RUKU NA SRDCE stand up comedy…

Dom kultúry Prievidza
23. 5. 2024

Stavanie mája a majáles

Námestie slobody Prievidza
30. 4. 2024

Dvaja z mesta

Meštiansky dom Prievidza
18. 4. 2024 - 14. 6. 2024

Krajská prehliadku ochotníckeho divadla THALIA

RKC a KASS v Prievidzi
19. 4. 2024 - 20. 4. 2024