Meštiansky dom Prievidza
18. apríl 2024 – 14. jún 2024
Dvaja z mesta

Výstava predstaví  tvorbu dvoch výtvarníkov, ktorých spájalo priateľstvo od študentských čias na SŠUP v Kremnici, vzájomné   inšpirácie a umelecký diskurz pretavený do viacerých  spoločných  projektov. Aktuálny projekt je tak – napriek piatim rokom, ktoré uplynuli od smrti jedného z nich – istým pokračovaním ich  tvorivého dialógu v spoločnom výstavnom  priestore. Tibor Jelenek ho vedie ex post prostredníctvom  malieb z jeho pozostalosti, Ladislav Vörös popri maľbe predovšetkým cez  unikátny súbor komorných sochárskych objektov z autentických prírodných materiálov. Rôznorodosť exponátov vyplývajúca z odlišnosti preferovaných  výtvarných druhov nevylučuje  ich vzájomné  ideové prieniky spočívajúce najmä v kultivovanom abstrahovaní, štylizácii a transfere antropomorfných, zoomorfných, či v širšom slova zmysle prírodných prvkov  do kompozícii ich diel. To čo ich spája je metafyzický koncept ich tvorby.

Ladislav Vörös (1960) –  prievidzský rodák, absolvent SŠUP v Kremnici, sa popri komornej sochárskej tvorbe  dlhodobo venuje  výtvarným realizáciám v architektúre a reštaurátorsko – konzervátorským projektom. Do rámca  exteriérových i interiérových prác, figurálnych kompozícií a plastík realizovaných v rôznych oblastiach Slovenska, patrí i  Pamätná tabula  jazykovedcovi a literátovi Stanislavovi Mečiarovi, či  výtvarná výzdoba interiéru Rímsko-katolíckeho kostola  sv. Terézie z Lisieux  v Prievidzi.

Tibor Jelenek (1953 – 2018)  bolabsolventom odboru dejín umenia a literatúry na Filozofickej  fakulte P.J. Šafárika v Prešove. Jeho prvým pôsobiskom bola  SŠUP v Kremnici, od polovice  80. rokov žil a pracoval v Prievidzi ako kultúrno-osvetový  pracovník, metodik pre výtvarnú tvorbu  v Okresnom osvetovom stredisku, neskôr ako zamestnanec Hornonitrianskych baní v Bani Cígeľ. Popri týchto profesiách sa trvale venoval výtvarnej tvorbe – maľbe, grafike a koláži.

Výstava je sprístupnená verejnosti od 18. apríla do 14. júna 2024 v priestoroch Meštianskeho domu na Námestí slobody v Prievidzi. 

Tešíme sa na vás v dňoch:
utorok od 14.00 do 17.00 h
streda od 10.00 do 17.00 h
štvrtok od 14.00 do 17.00 h
piatok od 14.00 do 17.00 h
sobota od 14.00 do 17.00 h
nedeľa a pondelok zatvorené

plagát akcie

Ďalšie podujatia

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA - Mesto žije

Námestie slobody Prievidza
29. 6. 2024

Výstava „Slovensko v obrazoch“

Kultúrne centrum v Bojniciach
3. 6. 2024 - 5. 7. 2024

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA: Z rozprávky do rozprávky

Mestský park Prievidza
6. 7. 2024

Vincent musí zomrieť

Dom kultúry Prievidza
24. 6. 2024