ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza
17. marec 2023
23. ročník súťažnej vokálnej prehliadky žiakov ZUŠ - Stančekova Prievidza 2023

Prehliadka sa koná 17. marca 2023 v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza i vďaka podpore mesta Prievidza (zriaďovateľ ZUŠ) pod záštitou primátorky mesta Prievidza JUDr. Kataríny Macháčkovej a Združenia rodičov pri ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi. Jednokolová súťažná prehliadka v 5 vekových kategóriách je určená pre žiakov základných umeleckých škôl vo veku 7-30 rokov.

Cieľom prehliadky je priblížiť vokálnu tvorbu prievidzského hudobného skladateľa prof. Ladislava Stančeka (7. 2. 1898 – 15. 4. 1979), slovenských skladateľov ako aj tvorivých osobností európskeho a svetového významu. Poslaním prehliadky je ďalej podnecovať odborný a umelecký rast interpretačných kvalít klasického vokálneho prejavu a konfrontovať výsledky jednotlivých pedagogických osobností. V každej kategórii sa udeľuje bronzové, strieborné a zlaté pásmo (v zlatom pásme prvé tri miesta).

Súťažné výkony hodnotí 3 členná odborná porota, ktorej členmi sú pedagógovia ZUŠ a konzervatórií. V závere porota zhodnotí priebeh súťaže, úroveň, organizáciu a poskytne cenné rady vokálnym pedagógom i samotným súťažiacim. Prehliadky vokálneho umenia žiakov ZUŠ sa zúčastňujú žiaci a pedagógovia z miest celého Slovenska (napr. Martin, Vranov nad Topľou, Bratislava, Poltár, Banská Bystrica, Kysucké Nové Mesto atď.), čo je dôkazom jej obľúbenosti, kvality i dobrej organizácie. Neutíchajúci záujem zo strany škôl je významným signálom potreby organizovať súťaže v oblasti klasického spevu.

Medzi vzácnych hostí patrili synovia a dcéra hudobného skladateľa, ktorého meno vokálna prehliadka nesie. Členstvo v porote s radosťou prijímajú významní predstavitelia klasického operného spevu a vokálni pedagógovia, za mnohých spomenieme napr. Dagmar Livorovú, Františka Livoru, Martina Babjaka, Martina Malachovského, Martinu Polievkovú, Katarínu Procházkovú …

Pozvánka, propozície, prihlášky a piesne z tvorby Ladislava Stančeka sú k dispozícií na web stránke ZUŠ – www.zuslstanceka.sk. Informácie z histórie predchádzajúcich ročníkov (výsledky, fotografie a pod.) nájdete TU.

Ďalšie podujatia

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA - Mesto žije

Námestie slobody Prievidza
29. 6. 2024

Výstava „Slovensko v obrazoch“

Kultúrne centrum v Bojniciach
3. 6. 2024 - 5. 7. 2024

FESTIVALOVÁ PRIEVIDZA: Z rozprávky do rozprávky

Mestský park Prievidza
6. 7. 2024

Vincent musí zomrieť

Dom kultúry Prievidza
24. 6. 2024