29. Dec 2023 7:24

70. výročie Slovenskej gymnastickej federácie

V dňoch 25.11. – 26.11.2023 sa cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza pod vedením cvičiteľky Jitky Hejtmánkovej zúčastnili v Poprade na oslavách 70. výročia založenia Slovenskej gymnastickej federácie.

Poprad, európske mesto športu, privítalo gymnastky a gymnastov, ktorí bojovali o tituly majsteriek a majstrov Slovenska aj v medzinárodnej konkurencii. Súťaže detí aj dospelých sme si spolu s divákmi v športovej hale Aréna krásne užili.

Na záver tohto nádherného športového podujatia bol galaprogram s pútavým vystúpením Športových a moderných gymnastov a gymnastiek, športových klubov detí a mládeže, úžasných skokanov na trampolínach, cvičencov parkúru. Cvičenky našej Olympie predviedli pódiovú skladbu “Jabĺčko“ autorky Jitky Hejtmánkovej, ktorá bola ocenená počas celého vystúpenia spontánnym potleskom.

Galaprogram, moderovaný športovým komentátorom Stanislavom Sčepánom, bol na vysokej športovej a spoločenskej úrovni. Sme hrdé na to, že sme boli spolu aktérkami tohto výnimočného športového podujatia slovenskej gymnastickej federácie, ktorej prajeme do budúcnosti veľa športových úspechov.

Druhý deň sme  ešte využili na výlet na Hrebienok spojený s návštevou ľadového domu. V Poprade sme strávili dva krásne dni plné športu, milých stretnutí a prekrásnych zážitkov.

Jitka Hetmánková predsedníčka Olympie pri OK  Prievidza

Ďalšie aktuality

Vybudovanie spevnenej plochy na Ul. M. Rázusa – II. Etapa

22. Feb 2024 8:28
Prievidzská samospráva ukončila verejné obstarávanie na zhotoviteľa zákazky -…

Obchodná verejná súťaž - predaj budovy na Košovskej ceste…

21. Feb 2024 15:41
Mesto Prievidza vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž: Predmetom je prevod trvale…

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2024

21. Feb 2024 7:29
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil Rozhodnutím č. 1/2024 Z. z.…