13. Jan 2014 6:54

60 rokov činnosti ochotníckeho divadla v Prievidzi

S menším oneskorením si divadelníci v Prievidzi pripomenuli vzácne jubileum ochotníckeho divadla. Za účasti zástupcu primátorky mesta Ľuboša Maxinu, členov komisie školstva a kultúry pri MsZ v Prievidzi Heleny Dadíkovej a Gabriela Čaudera a najmä hojnej účasti niekoľkých generácií hercov vrátane súčasných, prevzala vedúca súboru Viera Boronkayová z rúk viceprimátora pamätný list mesta a primátorky k 60. výročiu založenia súboru.

Súčasťou osláv výročia bolo v sobotu 11. januára 2014 v KaSS v Prievidzi divadelné predstavenie Michaila Bulgakova Psie srdce v réžii Jozefa Krasulu a po ňom sa uskutočnilo neformálne spoločenské stretnutie bývalých a terajších členov súborov.

Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI pracujú v súčasnosti ako samostatné občianske združenie úzko spojené s Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza a mestom Prievidza. Po zmene spoločenských pomerov po roku 1990, keď zanikla možnosť zriaďovateľskej pôsobnosti voči súborom zo strany príspevkových organizácií kultúry, sa ochotnícky divadelný súbor A kategórie bývalého Domu kultúry Bane Nováky, neskôr Mestského kultúrneho a spoločenského strediska a v súčasnosti Kultúrneho a spoločenského strediska, pretransformoval zo súboru záujmovej umeleckej činnosti na občianske združenie. Vedúcimi súboru boli od vzniku Bartolomej Ertl a František Jonáš.

Divadlo „A“ Prievidza vzniklo v divadelnej sezóne 1952/ 1953, pri Závodnom klube Bane Nováky v Prievidzi. Za roky existencie súbor naštudoval celý rad inscenácií našich i svetových dramatikov. Bol účastníkom o.i. aj najväčšieho festivalu ochotníckeho divadla v bývalom Československu – Jiráskovho Hronova.

Zúčastňuje sa celoslovenských súťažných prehliadok, kde získal viaceré ocenenia. Ako jeden z prvých neprofesionálnych divadelných súborov účinkoval na Festivale inscenácii slovenských hier v Prešove v roku 1994 a 1997. V roku 1997 za inscenáciu V. H. V. Záveje, v réžii Michala Babiaka a. h., získal na Scénickej žatve Cenu za tvorivý čin roka a v apríli 1998 na Festivale slovenských inscenácií DIDA 98 v Pivnici (Vojvodina) hlavnú cenu Janka Čemana.

Divadlo „A“ spolupracovalo najmä s režisérmi Eduardom Gürtlerom, Ivanom Vojtekom, Michalom Babiakom a Jozefom Krasulom, s ktorým spolupráca stále pretrváva. Súbor alternatívneho Divadla SHANTI pracuje od roku 1991. Založil ho prievidzský rodák, v tom čase študent JAMU, Peter Butko. Jeho činnosť sa zameriavala na komornú divadelnú tvorbu s využitím netradičných postupov. So svojimi inscenáciami, v réžii Petra Butku, bol súbor pravidelným účastníkom celoslovenských prehliadok a festivalov z ktorých si prinášal najvyššie ocenenia.

Spolupráca oboch Divadiel začala v roku 1996 inscenáciou Michala Babiaka Veža babylonská. V roku 1997 obe divadlá vytvorili choreodrámu z histórie Bojnického zámku Exegi monumentum, autora a režiséra Michala Babiaka. Od tohto obdobia sú obe divadlá neoddeliteľnou súčasťou ďalšej spoločnej tvorby v inscenáciách: Dance macabre, Hrdina Hladového lazu, Feidra, Bola raz jedna farma, 3SES3, Zberné stredisko, Lásky Georga Washingtona, No comment, Diabol, Svätá rodina a Malomeštiakova svadba. Od roku 2004 tvoria občianske združenie Divadlo „A“ a Divadlo Shanti Prievidza.

V 55. divadelnej sezóne 2006/ 2007 naštudoval súbor inscenáciu B. Brechta – J. Krasulu „Malomeštiakova svadba“, s ktorou sa zúčastnil celoslovenských festivalov: Levoča 2007, Kremnické gagy 2007, Scénickej žatvy 2007 – Martin, III. ročníka inšpiratívneho festivalu divadelná CHALÚPKA – Brezno, Medzinárodného festivalu APOSTROF PRAHA 2008, Medzinárodného festivalu Slovinsko – Postojná 2008, Akademického Prešova 2008, Medzinárodného festivalu THEATER HOLZHAUSEN –Salzburg 2009, XIV. Ročníka svetového festivalu MONDIAL DU THEATRE MONACO 2009. Organizačná vedúca súboru od roku 1978 doteraz je Viera Boronkayová, dlhoročná kultúrno – osvetová pracovníčka KaSS Prievidza.

Úspešný jubilejný rok 2013 :
Na Celoštátnej prehliadke divadla, Divadlo a Deti, v Rimavskej Sobote 7. júna 2013 získalo Divadlo „A“ a Divadlo SHANTI s rozprávkou Farebné príbehy starej povaly, v réžii Zuzany Kráľovej, 1. miesto.

Divadlo A a Divadlo Shanti, na svoje 60 narodeniny so svojimi oboma predstaveniami reprezentovalo Prievidzu súťažne na SCENICKEJ ŽATVE v Martine. Psie srdce získalo v Levoči na celoštátnej prehliadke 2 miesto s priamym postupom do Martina (28.-30. august 2013) ! Riško – pes, získal individuálnu cenu za herecký výkon.

Divadelný súbor „A“ a Divadlo SHANTI, o.z., sa úspešne zúčastnil XI. Medzinárodného amatérskeho festivalu „AIDAS 2013“ v Jonave – Litva (25. – 29.9.2013), so svojou inscenáciou Chlpatý sluha pána farára v réžii Jozefa Krasulu (poznámka : je to Najlepšia inscenácia roku 201 1/ získala Cenu za tvorivý čin roka na Scénickej žatve v Martine), ako jediný slovenský súbor reprezentujúci mesto Prievidza a Slovensko, za účasti súborov z Litvy, Lotyšska a Ruska.

Divadelný súbor „A“ a Divadlo SHANTI, o.z. Prievidza vycestoval 22. novembra 2013 do Maďarska na II. Medzinárodný festival slovenských ochotníckych divadiel v Sarvaši.

Súčasný repertoár súboru :

Michail Bulgakov : Psie srdce (premiéra 2013), 75 min.
predstavenie pre II. stupeň ZŠ, SŠ a dospelých
Réžia: Jozef Krasula
Ocenenia: II. miesto na Celoštátnej prehliadke ochotníckeho divadla Levoča 2013, priamy postup na Scénickú žatvu 2013 do Martina (august 2013)

Zuzana Kráľová : Farebné príbehy starej povaly (premiéra 2012) 40 min.
predstavenie pre MŠ a I. stupeň ZŠ
Réžia: Zuzana Kráľová
Ocenenia: I. miesto/ Celoštátna prehliadka ochotníckeho divadla Rimavská Sobota 2013, priamy postup na Scénickú žatvu 2013 do Martina (august 2013)

Bertold Brecht : Malomeštiakova svadba (premiéra 2007) 60 min.
predstavenie pre II. stupeň ZŠ, SŠ a dospelých
Réžia: Jozef Krasula
Ocenenia: Scénická žatva 2008, Mondial du Theatre Monaco 2009
(Inscenácia sa zúčastnila na mnohých medzinárodných festivaloch: Slovinsko, Rakúsko, Česko, Švédsko, Belgicko)

Arto Paasilinna : Chlpatý sluha pána farára (premiéra 2010) 75 min.
predstavenie pre II. stupeň ZŠ, SŠ a dospelých
Réžia: Jozef Krasula
Ocenenia: Scénická žatva 2011/ Cena za tvorivý čin roka

Srdečne blahoželáme !

Ďalšie aktuality

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.