6. Feb 2023 8:04

6. ročník súťaže v hre na bicích nástrojoch - Borákova Prievidza 2023

Súťaž, ktorá sa uskutoční 23. marca 2023 v Koncertnej sále ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza, je určená pre žiakov základných umeleckých škôl, ktorí si naštudujú súťažný program podľa stanovených podmienok a spĺňajú vekový limit jednotlivých kategórií. Nesie meno prievidzského rodáka, erudovaného hudobníka, hudobného pedagóga a zakladateľa oddelenia bicích nástrojov v umeleckej škole Jozefa Boráka.

Jej dôležitým poslaním je propagovať nielen hru na bicích nástrojoch sólovo, ale i v rôznych zoskupeniach a poukázať na pestrosť možností kombinácií v skupine bicích nástrojov. Dôležitou úlohou je vymieňanie si skúseností pedagógov a získavanie nového zaujímavého a podnetného hudobného materiálu.

Súťažiaci sa umiestňujú v pásmach: bronzové, strieborné, zlaté. Porota má právo v každej kategórii vyhlásiť celkového víťaza – laureáta súťaže, udeliť 1., 2. a 3. miesto v zlatom pásme a má právo udeliť špeciálne ocenenia. Účasť v porote prijímajú aktívni hudobníci a významní pedagógovia hry na bicie nástroje na konzervatóriách a vysokých umeleckých školách, za mnohých spomenieme napr. Petra Solárika, Miroslava Gremana, Štefana Bugalu, Zuzanu Mečiarovú …

O kvalite a obľúbenosti súťaže svedčí i skutočnosť, že sa jej zúčastňujú žiaci a súbory bicích nástrojov z celého Slovenska a ich počet z ročníka na ročník narastá.

Pozvánka, propozície, prihláška a sú k dispozícií na web stránke ZUŠ – www.zuslstanceka.sk. Informácie z histórie predchádzajúcich ročníkov (výsledky, fotografie a pod.) nájdete TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…