14. Jun 2021 7:41

35. Hornonitrianske folklórne slávnosti

Každý folklórny festival je výpoveďou o našich predkoch, zhmotnenou v piesňach, tancoch, v ľudovom odeve, remeslách a v čriepkoch ich zvykov. Je neopakovateľným odtlačkom ducha ľudí regiónu. Ten náš, hornonitriansky festival, vstúpi do svojho 35. ročníka v dňoch 23. – 25. júna a 10. – 12. septembra 2021. Jeho hlavným organizátorom je Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi.

Jubilejný 35. ročník je tento rok netradičný. Podobne, ako iné kultúrne podujatia, aj Hornonitrianske folklórne slávnosti a ich organizácia sú poznamenané opatreniami proti pandémii koronavírusu. Napriek tomu pripravili organizátori bohatý program, ktorý vychádza z tradičných programových blokov. V prvý deň slávností, v stredu 23. júna 2021 sa v sále Regionálneho kultúrneho centra a v galérii RegionArt uskutoční vernisáž ľudových hudobných nástrojov s názvom Pieseň spod rúk zrodená. Vlastnoručne vyrobené husle nám predstaví Jozef Sobota, na handrárskej píšťalke zahrá Marko Bartolen, zaznejú aj fujary Michala Ondrejoviča a gajdy Juraja Dufeka.

Štvrtok 24. júna 2021 je venovaný všetkým, ktorí sa zaujímajú o tradičný ľudový odev nášho regiónu. Hornonitrianske múzeum v Prievidzi predstaví najkrajšie kúsky zo svojich zbierok v inscenovanom programe Tak vyšli Hornonitrianky.

V piatok 25. júna 2021 si v sále Regionálneho kultúrneho centra zaspomíname na významného majstra ľudovej a umeleckej výroby Jozefa Lenharta pri príležitosti nedožitých 100 rokov. Režisérka programu Pieseň v mojom živote, Anastázia Kubová, privíta syna Jozefa Lenharta ml., ktorý nám priblíži umeleckú tvorbu svojho otca. Ďalšími hosťami budú Igor Prilinský a Ondrej Michalovič, nasledovníci majstra Lenharta. Súčasťou programu bude výstava jedinečných diel bačovskej a pastierskej kultúry. Program budú piesňou sprevádzať Magdaléna Vaňová a FSk Hájiček z Chrenovca–Brusna.

Hornonitrianske slávnosti budú pokračovať 10.–12. septembra 2021 vystúpeniami detských folklórnych súborov, detských ľudových hudieb, folklórnych a speváckych skupín v Dome kultúry v Prievidzi. Všetky programy tohto ročníka slávností upúšťajú od hromadných výstupov s cieľom, aby sa účinkujúce kolektívy nestretli – či už na javisku alebo mimo neho. Zaujímavosťou tohto ročníka, ktorá vznikla práve z tohto dôvodu je, že spoločnú skladbu V tej Prievidzi na rade vyskladá z jednotlivých vystúpení až zvukár v štúdiu.

Verejnou nahrávkou 10. septembra 2021 sa začne program Veselože, ktorého režisérkou je Eliška Hrbíková. Počas celého dňa sa môžete tešiť na veselé detské folklórne kolektívy Malý Vtáčnik, Malá Lubená, Malá Sielnica, Chynoranček, Fialka, Bárka, DĽH spod Rokoša, DĽH ZUŠ Bojnice. Večerný program Medajlón bude patriť známej hornonitrianskej ľudovej hudbe Beťári. Režisérom programu je Ľubomír Macek. Počas soboty a nedele 11. – 12. septembra 2021 bude patriť javisko Domu kultúry v Prievidzi programu Stretnutie, ktorého režisérom je Stanislav Malega. V programe sa predstavia folklórne a spevácke skupiny z celej hornej Nitry: FS Senior Vtáčnik, Fsk Vrchárka z Čavoja, Boršina z Nitrianskych Sučian, Rokôška z Nitrianskeho Rudna, Oslianka z Oslian, Košovan z Kanianky, Bazalička z Ráztočna, Marinka z Novák, Hájiček z Chrenovca–Brusna, Krovinky z Veľkej Lehôtky, Hôrky z Čerenian, Strážovanka zo Zliechova, Sielnica z Lazian, Lieska z Liešťan, Nevidzianka z Nevidzian a Lubená z Poluvsia.

Celkové vyznenie tohto ročníka slávností je oveľa komornejšie ako v minulých rokoch – určite budú všetkým ich aktérom chýbať priateľské stretnutia a množstvo sprievodných aktivít v prírodnom prostredí prievidzského lesoparku. 35. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností však túto nie veľmi priaznivú situáciu pre folklór predsa len pretaví do hodnoty, ktorá pretrvá tým, že sa v spolupráci s filmovým štúdiom Pajta sústredí na kvalitný obrazový i zvukový záznam vystúpení jednotlivých folklórnych kolektívov regiónu, ktorý zostane živým svedectvom o nich aj pre nasledujúce generácie.

Príďte na festival, ktorý je obrazovou a zvukovou vizitkou tohto kraja a ľudí v ňom.

Poďakovanie za finančný príspevok patrí mestu Prievidza – 3000 €.

Hlavný organizátor: Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Spoluorganizátori: Mesto Prievidza, Kultúrne a spoločenské stredisko Prievidza, Hornonitrianske múzeum v Prievidzi.

Podujatie podporili: Mesto Prievidza, HFS z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Sponzori: COOP JEDNOTA Prievidza, s.d., Mecom GROUP, s.r.o, PRIEVIDZSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a. s., Prievidza, DRU, a.s., Zvolen

Mediálni partneri:
RTVS, MY Hornonitrianske noviny, RTV Prievidza, Prievidzsko, codnes.sk, Beta rádio, WOW rádio, Folklorista.sk, JankoHrasko.sk, Folklorfest.sk

Ďalšie aktuality

Hornonitrianske folklórne slávnosti

14. Jun 2024 9:33
Už zajtra, 15.06 sa môžete tešiť na hlavný program 38. ročníka Hornonitrianskych…

Festivalová Prievidza

14. Jun 2024 9:29
Máte už plány na víkend? Príďte zažiť nezabudnuteľný festival plný hudby, tanca,…

Brigáda v Dennom centre

14. Jun 2024 8:33
Dňa 06.06.2024 sa v popoludňajších hodinách v areály DC Bôbar Prievidza uskutočnila…