10. Oct 2019 13:16

17.ročník EKOrok-u s Nestlé Slovensko

Dňa 03.10. 2019 bola podpísaná zmluva medzi mestom Prievidza a spoločnosťou NESTLÉ Slovensko s.r.o. za účasti primátorky mesta JUDr. Kataríny Macháčkovej, konateľa spoločnosti Martina Mittnera a manažérky pre korporátne záležitosti Ľubice Novotnej.

„Oslava Zeme“ – je názov projektu na školský rok 2019/2020. Na realizácii aktivít projektu sa budú podieľať žiaci piatich základných škôl (ďalej ZŠ) a dvoch základných škôl s materskou školou (ďalej ZŠ s MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.

V súčinnosti s učiteľmi – koordinátormi projektu zo ZŠ a ZŠ s MŠ bude realizovaná činnosť, ktorá posilní zručnosti žiakov v oblasti ochrany prírody a životného prostredia.
Aj tento ročník, tak ako aj v predchádzajúcich rokoch, pozostáva z niekoľkých častí:

– „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia ZŠ, ZŠ s MŠ, resp. materskej školy. Svoje školské exteriéry upravia ZŠ Rastislavova ulica 416/4, Prievidza a ZŠ Mariánska ulica 554/19, Prievidza. Na školský dvor materskej školy na Ceste Vl. Clementisa pribudne nový hrací prvok.


– „Ekoinfo“ – školy budú zverejňovať svoje aktivity súvisiace s environmentálnou výchovou na webových sídlach.

– „Deň Zeme“ – Centrum voľného času ako organizátor pripraví sprievodný program a aj sprievodné aktivity pri príležitosti Dňa Zeme.

– „Podporné aktivity ku Dňu Zeme“: živé ZOO, sadenie sadeníc kvetov, interaktívne hry organizácií venujúcich sa pozorovaniu prírody, environmentálnym aktivitám, ochrane prírody a pod.

Ďalšie aktuality

Prievidza získala 268 tisíc eur z eurofondov na realizáciu…

4. Aug 2022 8:10
Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o nenávratný finančný príspevok na…

Pripravujú rekonštrukciu multifunkčného ihriska vo Veľkej…

4. Aug 2022 8:03
Mesto Prievidza realizuje verejné obstarávanie na rekonštrukciu multifunkčného…

Relácia mestského rozhlasu na 31. týždeň

4. Aug 2022 7:03
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 31. týždni.