10. Dec 2012 6:24

13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, primátorka mesta zvolávam zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré sa uskutoční zajtra 11. decembra 2012 (utorok) o 8.00 h v Dome kultúry na Ul. F. Madvu v Prievidzi.

Všetky prejednávané materiály sú dostupné TU.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…