12. Aug 2013 12:48

Zverejnenie zoznamu dlžníkov prinieslo do mestskej kasy tisíce eur

Mesto Prievidza zverejnilo aj v roku 2013 na internetovej stránke mesta zoznam daňových dlžníkov, ktorí nemali zaplatené záväzky voči mestu k 31.12.2012, v snahe apelovať na splnenie povinností nezodpovedných daňovníkov.

Aj vplyvom zverejnenia tohto zoznamu boli v I. polroku 2013 zaplatené nedoplatky na poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v celkovej sume 67 823 EUR, z toho prostredníctvom súdneho exekútora 18 834 EUR. U dane z nehnuteľnosti zaplatili daňoví dlžníci 53 908 EUR, z toho prostredníctvom súdneho exekútora 6 386 EUR.
Prostredníctvom zverejňovania zoznamu dlžníkov a následného vymáhania pohľadávok sa mesto snaží chrániť daňovníkov, ktorí si plnia svoje povinnosti voči mestu.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 13. týždeň

30. Mar 2023 14:28
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 13. týždni.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 5/2023 o…

30. Mar 2023 9:52
Číslo: 05/2023 Prílohy: VZN…

Borákova Prievidza 2023

30. Mar 2023 8:51
Vo štvrtok 23. marca 2023 sa uskutočnil v ZUŠ Ladislava Stančeka v Prievidzi už…