14. Nov 2011 7:28

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa- obchvat mesta

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Prievidza v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Stránkové dni a úradné hodiny

5. Dec 2023 16:39
Oznamujeme verejnosti, že s účinnosťou od 1.12. 2023 sa určujú stránkové dni a…

Zjednosmernenie ulíc

5. Dec 2023 14:31
Mesto Prievidza zavádza od polovice decembra zmenu organizácie dopravy na…

Korčuľovanie pre verejnosť i mestská plaváreň za symbolické…

30. Nov 2023 14:05
K zimným mesiacom patria aj zimné radovánky v podobe stavania snehuliakov…