14. Nov 2011 7:28

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa- obchvat mesta

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Prievidza v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Pravidelné preskúšanie varovnej siete sirén - 9.12.2022

7. Dec 2022 9:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z rozhodnutia vedenia sekcie krízového riadenia MV SR,…

Hravo žiť zdravo - rok v školskej záhrade

6. Dec 2022 10:28
Trenčiansky samosprávny kraj podporil MŠ Mišúta v Prievidzi grant Zelené oči

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.