14. Nov 2011 7:28

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa- obchvat mesta

Zverejnenie zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Mesto Prievidza v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení zverejňuje zámer previesť vlastníctvo nehnuteľného majetku mesta Prievidza zámenou a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

celý dokument: ico_doc_46

Ďalšie aktuality

Materské školy v Prievidzi by mohli začať čerpať energiu z…

9. Jun 2023 13:04
MŠ, Ul. J. Matúšku a MŠ, Nábrežie sv. Cyrila v Prievidzi by mohli začať čerpať…

Týždeň plný radosti a smiechu v MŠ, Ul. P. Benického

9. Jun 2023 9:00
Pri príležitosti medzinárodného dňa detí pripravili pedagógovia pre deti v …

Odstávka vody

6. Jun 2023 8:47
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. upozorňuje obyvateľov, že z…