3. Jun 2021 7:55

Zmluva na výstavbu detských jaslí je podpísaná

Mesto Prievidza je o krok bližšie k vybudovaniu detských jaslí. V týchto dňoch bola podpísaná zmluva na stavebné práce.

Na realizáciu projektu výstavy detských jaslí získalo mesto Prievidza nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 469 879,40 eur, z Integrovaného regionálneho operačného programu, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

V týchto dňoch bola podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác, ktorý vzišiel z verejného obstarávania. Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu a transformáciu pavilónu „A“, objektu MŠ A. Mišúta, na detské jasle. Ich obsahom budú predovšetkým úpravy zabezpečujúce bezbariérovosť objektu; zateplenie fasády a strechy objektu; výmena okenných a dverných výplní otvorov; výmena vnútorných zdravotechnických rozvodov a zariaďovacích predmetov; výmena vykurovacích telies a rozvodov. Súčasťou bude aj prístavba kočikárne; rekonštrukcia plochy ihriska; sadové úpravy a umiestnenie detských hracích prvkov.

Termín realizácie prác závisí od procesu kontroly zo strany sprostredkovateľského orgánu, ktorý poskytuje nenávratný finančný príspevok.

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.

Oznámenie o neprítomnosti zapisovateľky dňa 17.8.2022

15. Aug 2022 8:16
Mesto Prievidza oznamuje politickým stranám, koalíciám a nezávislým kandidátom, že…