4. Dec 2017 10:12

Zmena zasadacej miestnosti VVO č. 1

Výbor volebného obvodu č. 1 -Námestie slobody, Necpaly, Staré mesto, Žabník informuje o zmene miesta stretnutia VVO č. 1, termín ostáva nezmenený.

Poslanci VVO č. 1 oznamujú, že termín stretnutia ostáva nezmenený, a to dňa 07.12.2017 o 16,30hod. /štvrtok/, miesto zasadnutia bude na Ul. Hollého č. 2, kancelária č. 110.


Ďakujeme za pochopenie.

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…