1. Feb 2018 11:40

Žiaci na Malonecpalskej v Prievidzi vedia, čo je pre nich zdravé

Žiaci Základnej školy s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi sa každoročne zapájajú do rôznych projektov, či už vyhlásených školou alebo inými organizáciami. Keďže sme škola podporujúca zdravie, chceme, aby v našej škole boli zdravé deti a zároveň si odniesli vhodné návyky o správnej a vyváženej strave aj do budúcnosti. Práve preto sme sa zapojili do projektu pod názvom VIEM, ČO ZJEM.

Projekt je druhým ročníkom celosvetového programu Nestlé Healthy Kids, realizovanom na Slovensku. Prináša ho spoločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným garantom – Úradom verejného zdravotníctva SR. Jeho cieľom je motivovať žiakov základných škôl vo veku 8 – 11 rokov k vyváženému životnému štýlu, správnym stravovacím návykom a podporiť ich záujem o pohybové aktivity. Cieľom projektu je tiež oboznámiť žiakov s rizikami, ktoré so sebou prináša nesprávna výživa, problémy, ako je nedostatok živín alebo naopak, obezita u niektorých našich detí. (www.viemcozjem.sk). Triedy zapojené do súťaže hrajú o vecné ceny a zároveň získavajú body, ktoré sa zarátajú do celkového hodnotenia v hre o hlavnú výhru – príspevok na cvičebné pomôcky v hodnote 500 €.

V novembri 2017 sme u žiakov v treťom až šiestom ročníku odštartovali aktivity z projektu VIEM, ČO ZJEM prednáškami s pracovníkom RÚVZ Bojnice. Žiaci sa oboznámili s potravinovou pyramídou, spolu zhodnotili, ktoré potraviny sú zdravé a ktoré neprospievajú ľudskému organizmu. Na záver prednášky si pomocou pracovných listov mohli vyhodnotiť svoje stravovanie a zistiť, ktoré druhy potravín a v akej miere sa objavujú v ich jedálničku. V ďalších mesiacoch žiaci spolu s vyučujúcimi na hodinách prírodovedy a biológie budú viesť rozhovory a realizovať triedne projekty na témy: „Prevencia nesprávneho stravovania, Potraviny a hygiena alebo Propagácia ovocia a zeleniny“. Zábavnou formou sme v decembri 2017 plnili súťažnú aktivitu projektu pod názvom: Zabávame sa komiksom. V každej triede vznikol spoločný komiks s príbehom superhrdinu, ktorý našiel spôsob ako naučiť deti zdravo sa stravovať. Pri vytváraní komiksu si žiaci vyskúšali prácu spisovateľa a ilustrátora. Vznikli tak krásne a nápadité dielka. Komiksy sme poslali do súťaže k projektu na vyhodnotenie. Už sa tešíme na ďalšie kolo súťažnej aktivity: Piknik na školskom dvore, ktorý zrealizujeme.

Je prospešné zábavnou formou naučiť sa a uvedomiť si mnohé veci, ktoré sú prínosom k zdravému životnému štýlu.

Autor: Základná škola s materskou školou na Malonecpalskej ulici v Prievidzi

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 32. týždeň

11. Aug 2022 7:22
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 32. týždni.

Upozorňujeme na zmeny v umiestnení volebných miestností

10. Aug 2022 13:27
Pre spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov…

Delegovanie do volebných komisií

10. Aug 2022 12:47
Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku, je spôsobilý na…