10. Oct 2022 8:33

Zapojte sa do dní dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“

Žiť v meste Prievidza prináša svoje plusy a mínusy. Otázka je, ako sa k nim postavíme, veď predsa atmosféru tohto mesta si tvoríme sami. Preto mladí ľudia chcú ukázať, že im na Prievidzi záleží a že ich zaujíma, čo sa v nej deje. Aj vy nám môžete pomôcť zapojením do šiesteho ročníka Mesiaca dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“ od soboty 8. októbra do nedele 6. novembra 2022. Podujatie organizuje Mestský mládežnícky parlament- Rada mladých mesta Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času v Prievidzi so žiackymi školskými radami stredných a základných škôl.

V roku 2021, kedy sme mesiac dobrovoľníctva organizovali naposledy, sa do dobrovoľníckych aktivít zapojilo 485 ľudí, 5 stredných škôl,  5 základných škôl, 6 mládežníckych organizácií a seniori z Denného centra Sever. Spolu sme uskutočnili 29 aktivít a odpracovali 1 235 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci čistili verejné priestranstvá od odpadu, upratovali a skrášľovali školské areály, maľovali a upratovali klubovne a učebne,  sadili kvetinovú výzdobu, organizovali vzdelávacie, športové a kultúrne aktivity, pripravovali vianočnú výzdobu, vytvorili Mikulášske balíčky uskutočnili rôzne zbierky a iné aktivity.

Pomôžte nám ukázať, čo je to dobrovoľníctvo, ako sa môžu do neho ľudia zapojiť a čo im môže priniesť. Aj tento rok môžete svojimi vlastnými nápadmi a aktivitami urobiť naše mesto, školy a sídliská príjemnejšie a krajšie a pomôcť tým čo to potrebujú.

Podujatie je podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný  inštitút vzdelávania a mládeže, finančne a materiálne mestom Prievidza a Centrom voľného času v Prievidzi.

Kto sa môže zapojiť?

Radi prijmeme pomoc od každého, kto má chuť pomôcť a urobiť niečo užitočné pre mesto a ľudí, ktorí v ňom žijú.

 • mladí ľudia, žiaci stredných a základných škôl, školské zariadenia (CVČ, ŠKD, ZUŠ,…)
 • mládežnícke organizácie
 • neformálne skupiny občanov
 • seniori
 • firemní dobrovoľníci
 • jednotlivci

Ako sa môžete zapojiť?

Počas celého mesiaca október si môžete vytvoriť a uskutočniť svoju vlastnú dobrovoľnícku aktivitu alebo sa zapojiť do už pripravených aktivít, ktorých zoznam bude zverejnený tu:

https://www.facebook.com/mladipreprievidzu/ ,  https://www.facebook.com/cvcpd/

Vaše aktivity by mali prispievať k riešeniu konkrétnej situácie vo Vašej organizácii, miestnej časti, sídlisku, či komunite.

Príklady aktivít:

 • manuálne práce: úprava záhrad, ihrísk a okolia škôl alebo organizácií, čistenie verejných priestranstiev, parkov, potokov, výzdoba alebo maľovanie v interiéri aj exteriéri, jednoduché opravy a práce v interiéri alebo exteriéri, starostlivosť o zvieratá a pod.,
 • aktivity pre verejnosť a skupiny ľudí: zorganizovanie rôznych podujatí, súťaží, vystúpení pre seniorov, pre deti v detských domovoch, pre spolužiakov, verejnosť, charitu, zbierky, darovanie krvi a pod.,
 • iná vlastná dobrovoľnícka aktivita – nápadom sa medze nekladú.

Akú pomoc Vám v rámci Dní dobrovoľníctva ponúkame?

Organizačný tím, zložený zo zástupcov Rady mladých v Prievidzi, bude nápomocný počas trvania celej akcie a rád poradí, ako sa zapojiť do aktivít alebo premeniť Váš nápad na skutočnosť.

 • tlač plagátov a letákov,
 • propagácia aktivít v médiách a internete,
 • materiálna pomoc – rukavice, vrecia na odpad, sadenice, farby, štetce a pod.
 • organizačná pomoc
 • viac informácií:  Katarína Cifríková, 0907 247 653, kcifrikova@gmail.com, Rada mladých- Michaela Šaálová- 0907804928,

https://www.facebook.com/mladipreprievidzu/  https://www.facebook.com/cvcpd/.

Povinnosti organizácie/neformálnej skupiny:

 • prihlásiť svoju aktivitu najneskôr 5 dní pred konaním aktivity vyplnením Google formuláru
 • v termíne od 8.10. do 6.11. 2022 zrealizovať dobrovoľnícku aktivitu,
 • zabezpečiť bezpečnosť pri práci počas vykonávania dobrovoľníckych aktivít,
 • najneskôr 24 hodín po skončení aktivity vyplniť hodnotiaci Google formulár a poslať prezenčnú listinu s 5 fotografiami (formát jpg.) z priebehu Vašej aktivity organizátorovi,
 • zverejniť plagát Mesiac dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“ na vlastnej internetovej stránke, 
 • zrušenie aktivity alebo akékoľvek zmeny ohľadne prihlasovacích údajov (termín, čas, miesto, kontaktná osoba atď.) treba neodkladne nahlásiť organizátorovi,
 • pri prezentácii podujatia na vašej webstránke, v médiách, v internete a na verejnosti uvádzať:
 1. aktivita sa koná v rámci Mesiaca dobrovoľníctva „Mladí pre Prievidzu“,
 2. organizátorov: Mestský mládežnícky parlament- Rada mladých mesta Prievidza, Centrum voľného času v meste Prievidza a Vaše zariadenie,
 3. sponzorov: podujatie je podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný  inštitút vzdelávania a mládeže, finančne a materiálne mestom Prievidza a Centrom voľného času v Prievidzi.

Kontakt organizátor: Katarína Cifríková- kcifrikova@gmail.com, 0907 247 653, Rada mladých – Michaela Šaálová- 0907804928

Tešíme sa na Vašu účasť a spoluprácu

Ďalšie aktuality

Zasadnutie VVO II

30. máj 2023 8:16
Z poverenia predsedu VVO 2 Ing. Ľuboša Jelačiča  Vám oznamujeme, že zasadnutie…

Porucha na verejnom vodovode - Veľká Lehôtka

30. máj 2023 7:41
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s upozorňuje obyvateľov, že z…

Mesto Prievidza prideľovalo dotácie na mládežnícky šport

29. máj 2023 10:14
Mesto Prievidza podporuje športovú činnosť klubov aj v tomto roku viacerými spôsobmi…