21. Oct 2022 13:28

Základná škola na Ulici P. J. Šafárika 3 v Prievidzi tento rok oslavuje 30 rokov od jej otvorenia

Škola bola otvorená v septembri v roku 1992 a nebola ešte dobudovaná. Jej prvým riaditeľom bol Mgr. Stanislav Vojtek. Postupne sa v škole ešte dokončil celý jeden blok, v ktorom boli zriadené učebne technickej výchovy a 2 telocvične so šatňami.

Pre vyučovanie boli tieto priestory otvorené v roku 1998. Dnes už je to škola s moderným vybavením.
V roku 1998 získala škola štatút športovej školy so zameraním na volejbal. Volejbalový klub dodnes trénuje nie len žiakov našej školy, ale aj z iných škôl a mládež z celého okresu. V roku 2004 sa škola spojila s neplnoorganizovanou ZŠ na Ul. Ľ. Ondrejova, v ktorej sa vyučovali žiaci 1.-4.ročníka. Za existencie školy dosiahli žiaci pod vedením pedagógov nemalé úspechy v rámci okresu, kraja aj SR.

Toto krásne výročie sme si pripomenuli dňa 13.10.2022 kultúrnym programom a aktivitami pre žiakov školy a rodičov. Popriať nám prišiel p. zástupca primátorky Ing. Jelačič, zo školského úradu Ing. Jelačičová, Mgr. Krausová a p. poslankyne a poslanci. V programe sa spievalo, recitovalo, tancovalo, cvičilo. Pre žiakov a rodičov boli pripravené po kultúrnom programe aktivity ako maľovanie na tvár, plieskanie bičom, výroba náramkov, streľba z luku, Bodyzorbing, ryžovanie zlata a nechýbalo občerstvenie.

A čo si zapriať do budúcnosti? Aby škola tak, ako v minulosti úspešne napredovala aj v ďalších rokoch.

Mgr. H. Konečná
riaditeľka školy

Ďalšie aktuality

Relácia mestského rozhlasu na 12. týždeň

24. Mar 2023 10:44
Uverejňujeme krátke správy, ktoré boli vyhlasované v mestskom rozhlase v 12. týždni.

Na sídlisku Kopanice pribudli nové parkovacie miesta

24. Mar 2023 8:40
Mestská časť Kopanice už dlhodobo bojuje s nedostatkom parkovacích miest. V rámci…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 4/2023,…

22. Mar 2023 12:30
Číslo: 04/2023 Prílohy: VZN…