21. Sep 2012 5:50

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-6177-2012

Ivan Porubec, Mariánska ulica 21, Prievidza podal dňa 19.09.2012 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks orecha, 1 ks ringloty, 1 ks jablone, 2 ks smreka a 1 ks borovice na pozemku parc. č. 2792 (súkromná záhrada), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu obnovy okrasnej záhrady

Zverejnené dňa 21.9.2012

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…