12. Sep 2012 7:11

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-5982-2012

Nový domov, n. o., Ul. energetikov 1, 971 01 Prievidza podal dňa 11. 09. 2012 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2 ks brezy previsnutej a 1 ks orecha vlašského na pozemku parc. č. 5362/1 (dvor objektu), k. ú. Prievidza, vo vlastníctve žiadateľa z dôvodu budovania novej komunikácie a alergických ťažkostí.

Zverejnené dňa 12.09.2012

Ďalšie aktuality

Daň z nehnuteľnosti splatná do konca septembra

21. Sep 2023 15:13
Oddelenie daní a poplatkov Mestského úradu Prievidza pripomína daňovníkom dane z…

Olympia v Amsterdame

20. Sep 2023 15:32
Cvičenky Olympie pri Olympijskom klube Prievidza, pod vedením cvičiteľky Jitky…

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prievidza č. 14/2023…

18. Sep 2023 15:22
Číslo: 14/2023 Prílohy: VZN…