29. Jun 2012 7:47

Začaté správne konanie č.: 2.4.1-4834-2012

Mesto Prievidza, Mestský úrad, Nám. slobody 14, 971 01 Prievidza, podalo dňa 27.06.2012 žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 2,33 m2 krovitého porastu a 17 ks stromov, ktoré rastú mimo lesnej pôdy na pozemku parc. č. 5055 (druh pozemku Ostatná plocha, sídlisková zeleň), vo vlastníctve mesta Prievidza z dôvodu rozšírenia spevnených plôch na Ulici M. Rázusa.

Ďalšie aktuality

Chemický posyp na železničných priecestiach

3. Oct 2023 11:03
ŽSR OR Trnava, SMSÚ Topoľčany upozorňuje správcov miestnych a účelových …

Jesenná deratizácia 2023

3. Oct 2023 10:47
Oznamujeme obyvateľom, že v dňoch 05.10.2023 až 23.10.2023, začne spoločnosť …

EKOTOPFILM PRICHÁDZA S ABSOLÚTNYMI FILMOVÝMI NOVINKAMI 

2. Oct 2023 12:14
Najstarší filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm oslavuje 50 rokov a prináša už 03…