18. Aug 2020 6:49

Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vykonanie kontroly súladu so zákonmi č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe

Názov zákazky : „Vykonanie kontroly súladu so zákonmi č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe“ Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza Typ zákazky: zákazka na dodanie služby CPV kód: 72246000-1 Systémové poradenstvo 72224100-2 Plánovanie implementácie systémov 72224200-3 Plánovanie zabezpečovania systému kvality 72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora 72100000-6 Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo) 72610000-9 Počítačové podporné služby Predpokladaný termín dodania: do 60 dní od doručenia objednávky Forma zmluvného vzťahu: jednorazová objednávka na celý predmet zákazky

Celý dokument:

Prílohy:

Vysvetlenie č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky

Ďalšie aktuality

Výmena okien vo veľkej telocvični CVČ

2. Dec 2022 7:38
V týchto dňoch prebieha výmena okien v telocvični Centra voľného času.

Racionalizácia siete škôl zlepší podmienky vzdelávania detí

2. Dec 2022 7:27
Návrh na zrušenie ZŠ Šafárika a prechod žiakov a zamestnancov do nástupníckej školy…

Relácia mestského rozhlasu na 48. týždeň

1. Dec 2022 11:34
Uverejňujeme krátke správy, ktoré budú vyhlasované v mestskom rozhlase v 48. týždni.