17. Aug 2017 8:10

Výzva na predkladanie ponúk - Kultúrny dom Veľká Lehôtka – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia – realizácia stavby, Kultúrny dom Hradec - prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia

zákazka zrušená Názov zákazky : „Kultúrny dom Veľká Lehôtka – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia “ – realizácia stavby „Kultúrny dom Hradec - – prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia “ – realizácia stavby“. Miesto dodania: Kultúrny dom Hradec, Kultúrna dom Veľká Lehôtka, Prievidza. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo. Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác. Predpokladaná hodnota zákazky: KD Veľká Lehôtka 9 399,64 € bez DPH KD Hradec 5 166,51 € bez DPH.

celý dokument:

príloha č. 1:ts_46

príloha č. 2:

návrh zmluvy:

Ďalšie aktuality

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. V. Benedikta,…

19. Aug 2022 8:08
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Oprava poruchy na verejnom vodovode - Ul. J. Červeňa

17. Aug 2022 8:48
Upozorňujeme obyvateľov, že z dôvodu opravy poruchy na verejnom vodovode bude dnes…

Prievidžania, spravme gesto, hlasujme za naše mesto!

15. Aug 2022 14:16
Pomôžte nám získať mestský park s aktivitami pre každého.